12.Sınıf Proje Hazırlama Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları

meb ders oyun

Ana Sayfa » Yazılı Sorularımız » Proje Yazılı Soruları » 12.Sınıf Proje Hazırlama Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Sınav Soruları
Proje Yazılı Soruları kategorisinde bulunan bu haber 11 Kasım 2013 tarihinde güncellenmiş ve 486 views bu yazıyı okumuştur.

proje hazırlama yazılı sorularıProje hazırlama dersinin yazılı sınav soruları ve cevapları çok tartışılmıştır. Bazı öğretmenler proje dersinin sınavı olmadığı performansa göre değerlendirme olduğunu söylemektedir ama Proje hazırlama dersinin yazılı sınav sorualrı yapılmaktadır. Aşağıda Proje Hazırlama dersi 12.Sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Sorusu ve cevapları yer almaktadır.

…  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI … LİSESİ   12 FEN  SINIFI

 PROJE HAZIRLAMA DERSİ 

2. DÖNEM  2.  YAZILI SORULARI

1.  Proje denince akla gelenler nelerdir?

2.  Bir Projenin Kapak Sayfasında Neler Olmalıdır?

3.  Gözlem nedir? Gözlem çeşitlerini karşılaştırınız.

4.  Proje yarışmalarından 4 tanesinin tam adını yazınız?

5.  Problem nedir?

6.  Problem seçerken kullanılan özel ölçütler nelerdir.

7.  Proje çeşitleri nelerdir?

8.  Projenin özeti neler içermeli?

9.  Proje hazırlamanın temel amaçlarından beş tanesini yazınız.

10.        Bağımlı ve bağımsız değişken nedir?

 

NOT: İlk 7 soru 10’ar puan ve Test soruları 3 ‘ er puandır.

          Sınav süresi 40 dakikadır                                                                                                    

…. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI … LİSESİ   12 FEN  SINIFI

 PROJE HAZIRLAMA DERSİ 

2. DÖNEM  1.  YAZILI SORULARI

1- Proje nedir? (10 p)

Proje, önceden belirlenmiş bir süre içersinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.

 

2- Bir Proje’de Neler Olmalıdır? (10 p)

Kapak Sayfası  

Projenin Özeti  

Giriş  

Proje Metni  

Sonuç ve Öneriler  

Kaynakça  

 

3- Bilimsel proje hazırlamanın basamaklarını yazınız.  (10 p)

·         Projenin konusunu seçmek

·         Bilgi toplamak

·         Bilimsel yöntem

·         Kontrollü deney yapmak ve sonuçları kaydetmek

·         Grafikler, Tablolar, Çizimler, Modeller

·         Sunuş

·         Rapor Yazma

·         Yaptığını Göster

 

4- Gerçek ve Teori nedir? Açıklayınız.  (10 p)

Gerçek:Bütün bilim adamlarınca dogrulugu kabul edilen degerlere gerçek denir.gerçekler yapılan gözlemler sonucu her zaman aynı neticeyi verirler.

Teori:Kısaca kökleşmiş hipotezlerdir.dogrulugu ıspatlanmadıgı gibi çürütülememiş ve yeni bulgularla devamlı desteklenen hipotezlerdir.hipotezlere göre gerçeklere daha yakın olmasına rağmen çürütülmeside mümkündür.

 

5- Problem seçerken kullanılan genel ölçütler nelerdir. (10 p)

Ø Çözülebilirlik: Problem araştırma ile çözülebilir mi?

Ø Önemlilik: problem önemli mi? Problemin çözümü ile sağlanan yarar nedir?

Ø Yenilik: problem yeni mi? Problem daha önce çözülmemiş mi?

Ø Etik kurallarına uygunluğu

 

6- İyi bir hipotezin özellikleri nelerdir?  (10 p)

İyi bir hipotezin özellikleri :
Probleme çözüm önerilmelidir.
Verilerin tamamını kapsamalı
Verilere ters düşmemeli
Veriler arasında bağlantı kurulmalı
Deney ve gözlemlere açık olmalı
Denenebilir , değişebilir olmalı
Gerekli durumlarda otoriteyi reddedebilmeli

 

7- Kendi hazırladığınız  bir projenizin amacını , adını , konusunu ve araştırma kaynaklarını  yazınız. (10 p)

 

8-   I. Yaşamı kolaylaştırır.

II. Kesin ve değişmezdir.

III. Bilimin uygulanması sonucu ortaya çıkar

IV. Dogmatiktir.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri teknolojik bilgiye ait bir özellik değildir?

              ( a ) Hiçbiri    ( b ) I-III         ( c ) II-IV      ( d ) III-IV         ( e ) I-IV

 

9- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin kullanılmasından kaynaklanan zararlardan biri değildir?

( a ) Bilgisayar kullananlarda görme rahatsızlıkları ortaya çıkar.

( b ) Motorlu araçların egzoz gazları, havayı kirletir.

( c ) Kalitesiz linyit kömürünün yakıt olarak kullanılması çevreye zarar verir.

( d ) Buzdolabı ve klimalarda kullanılan gazlar, ozon tabakasına zarar verir.

( e ) Cep telefonlarından yayılan radyasyon, insan sağlığını etkiler.

 

10- Aşağıdakilerden hangisinin bilim ve teknolojik gelişmelere doğrudan katkısı yoktur?

( a ) Kitle iletişim araçlarının kullanılması.

( b ) Yeni bilimsel verilerin elde edilmesi.

( c ) İnsan ihtiyaçlarının sürekli artması.

( d ) Ekonomik kazanç elde etme ihtiyacı.

( e ) Yaratıcılığın ve üretkenliğin ortaya çıkması.

 

11- Aşağıdakilerden hangisi bilim ve teknolojiyle ilgili yanlış bir ifadedir?

( a ) Teknoloji, bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkar.

( b ) Bilim gelişmese bile teknoloji gelişir.

( c ) Bilim, hayatımızı dolaylı; teknoloji ise doğrudan etkiler.

( d ) Bilim temeldir, teknoloji üründür.

( e ) Bilim, neden – sonuca; teknoloji, insan yaratıcılığına bağlıdır.

 

12- Aşağıdakilerden hangisi televizyon ve bilgisayar kullanımının insan yaşamındaki olumsuz etkilerinden biri değildir?

( a ) İletişimi sağlama

( b ) Zamanı boşa geçirme

( c ) Bağımlılık artırma

( d ) Sağlık sorunları ortaya çıkarma

( e ) Sosyalleşmeyi engelleme

 

13-   Doğada birçok bilgi nesnel gerçekliğin içinde gizlidir. Ancak hiçbir bilgiye doğrudan ulaşılamaz. Bir bilgiye

ulaşmak için araştırmacıların farklı yöntem ve teknikler kullanarak belli bir emek ve çaba göstermesi gerekir.

        Yukarıdaki paragrafa göre bilgiye ulaşmanın yolu aşağıdakilerden hangisidir?

( a ) Doğada bilgi mevcuttur.

( b ) Araştırma yapılmadan bilgiye ulaşılamaz.

( c ) Bilgi tek başına vardır.

( d ) Bilgi insan düşüncesinin bir ürünüdür.

( e ) Bilgi edinmede farklı yaklaşımlar söz konusudur.

 

14- Bilimsel proje hazırlamada araştırmanın önemini en iyi ifade eden yargı aşağıdakilerden hangisidir?

( a ) Projede araştırma, bilgi toplamak için önemli bir süreçtir.

( b ) Proje, birden fazla yöntemi kullanır.

( c ) Proje, ürün ve etkinlikler bütünüdür.

( d ) Araştırma, ilgi ve merakları uyandırmaktır.

( e ) Araştırma, düşüncenin bir ürünüdür.

 

15- Proje, belli bir zaman ve maliyet gerektiren, insan gücünün ve fiziki kaynakların kullanımından oluşan bir süreçtir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin projede bulunması gerekmez?

( a ) Zaman        ( b ) Maliyet         ( c ) İnsan          ( d ) Kalite         ( e ) Bilimsellik

 

16- Okulda elektrik tasarrufuyla ilgili bir proje hazırlayan öğrencinin en öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

( a ) Okul bütçesine katkıda bulunma

( b ) Bilimsel bir icat yapma

( c ) Bütün okulu aydınlatma

( d ) Kendini geliştirme

( e ) Zaman tasarrufu sağlama

 

17- Aşağıdakilerden hangisi denencenin özelliklerinden biri değildir?

( a ) Basit ve açık bir önerme niteliğinde olmalı

( b ) Eldeki verileri desteklemeli

( c ) Tahminlere açık olmalı

( d ) Üzerinde kısmi değişiklikler yapılabilmeli

( e ) Hiçbiri

NOT: İlk 7 soru 10’ar puan ve Test soruları 3 ‘ er puandır.

          Sınav süresi 40 dakikadır                  

Proje Hazırlama Dersi Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

                                                                    

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


× 1 = 3