ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

BENZER HABERLER

12.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Dersi 2.Dönem 2.Sınav Ortak Sorular

meb ders oyun

Ana Sayfa » Meslek Dersi Yazılıları » Sağlık Meslek Dersleri Yazılı Soruları » 12.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Dersi 2.Dönem 2.Sınav Ortak Sorular
Sağlık Meslek Dersleri Yazılı Soruları kategorisinde bulunan bu haber 07 Kasım 2013 tarihinde güncellenmiş ve 61 views bu yazıyı okumuştur.

sağlık meslek yazılı soruları… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI … ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ

2.DÖNEM 2. SINAV ORTAK SORULARI

 (Çoktan seçmeli her soru 4 puandır.)

1)Aşağıdaki hangi kademenin teknik etkinliği en fazladır?

A)Alt kademe           

B) Orta kademe                        
C)Üst kademe          

D)Ara kademe

 

2)Hangisi kapsamlarına göre planlara örnek olarak verilebilir?

A)  Sürekli planlar

B)  Günlük planlar

C)  Bir kerelik planlar

D) Özel planlar

 

3)Aşağıdakilerden hangisi liyakat sisteminin iyi olmayan özelliklerinden birisidir?

A)  Yükseleme açısından bireyleri güdüler.

B)  İşe göre adam ilkesini kullanır.

C)  Torpil kayırma gibi olumsuzlukları önleyebilecek olanak sağlar.

D) Görevini en iyi yapabilecek olanın göreve getirilmesini sağlar.

 

4)Aşağıdakilerden hangisi dünya sağlık örgütünün ana çalışma gruplarından değildir?

A)Araştırma ve bilgi alış verişi

B)İşci sağlığı kurallarını düzenlemek

C)Bulaşıcı hastalıklarla savaşmak

D) Toplum sağlığı çalışmaları yapmak

 

5. Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?

A ) Ölüm raporu      

B) Filyasyon raporu

C) Adi Rapor             

D) Kesin Rapor

 

6.Aşağıdakilerden hangisi memurun haklarından değildir?

A)  Çekilme hakkı

B)  Sendika kurma hakkı

C)  Güvenlik  hakkı

D) Grev hakkı

 

7. Aşağıdakilerden hangisi memuru görevden uzaklaştırmaya yetkili kişilerden değildir?

A)  Savcı

B)  Bakanlık ve gene müdürlük müfettişleri

C)  Vali

D) Atamaya yetkili amirler


8. İdari yoldan uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz bir üst disiplin kuruluna yapılır.İtiraz süresi cezanın tebliğinden itibaren kaç gündür?

A)  4 gün        B)5 gün          C)7 gün        D)10 gün

 

9. Devlet memuru bulunduğu ilden başka bir ile tayin olduğunda kaç gün içerisinde göreve başlamak zorundadır?
A)5 gün      B)15 gün       C)10 gün     D)20 gün

 

10.Devlet memuru özürsüz ve kesintisiz 3-9 gün göreve gelmediğinde aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi verilir?

A)  Kademe ilerlemesinin durdurulması

B)  Uyarma

C)  Kınama

D) Aylık tan kesme

 

11. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden değildir?

A)  Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak

B)  Siyasi partiye girmek

C)  Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak

D) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek

 

12.Aşağıdakilerden hangisi Kadın memurlara “ gece nöbeti ve vardiyası  verilmez”ibaresi için    için doğru verilmiş bir bilgidir ?

A)  Hamileliliğin 32. Haftasından itibaren ve doğumdan sonra 1 yıl

B)  Hamileliğin 24.Haftasından itibaren ve doğumdan sonra 1yıl

C)  Hamileliğin 28.Haftasından itibaren ve doğumdan sonra 6 ay

D) Hamileliğin 24. Haftasından itibaren ve doğumdan sonra 6 ay

 

13.Herhangi bir konuda yapılan inceleme ve araştırma sonucunu düşünceleri veya gözlemleri bildiren yazıya ne denir?
A) Dilekçe      B) Tutanak    C) Rapor D) Resmi sözleşme


14. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin görevlerinden değildir?
A) Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek
B) Para basımına ve savaş ilanına karar vermek
C) Bakanlar kurulunu ve bakanları denetlemek
 D) Kanun hükmünde kararname çıkarmak

 

15.Bir işlem ya da durumun belirlenmesi amacıyla düzenlenen ve ilgililerce imzalanan yazıya ne denir?
A)Hastalık raporu               

B) Tutanak                                          

C) Ölüm raporu                  

D) Sözleşme

 

16.Aşağıdakilerden hangisi başbakanın özelliklerinden değildir?
A) Milli güvenlik kurulunu toplantıya çağırmak
B) Cumhurbaşkanınca TBMM üyeleri arasından atanır.
C) Anayasa her bakanı başbakana karşı sorumlu kılar.
D) Bakanlar kuruluna başkanlık eder.


17.Aşağıdakilerden hangisi anayasa mahkemesinin özelliklerinden değildir?
A) Anayasa mahkemesi kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu denetler
B) Anayasa değişikliğini şekil ve esas bakımından inceler ve denetler
C) Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümler.
D) Anayasa mahkemesi yüce divan sıfatıyla yargılama yapar

 

18.Aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararname çıkartma yetkisine sahiptir?
A) Cumhurbaşkanı               

B) Başbakan                                          

C) TBMM                              

D) Bakanlar kurulu

 

19.Aşağıdakilerden hangisini cumhurbaşkanının red etme hakkı yoktur?
A)Bütçe kanununu                           

B) Genelgeleri                                                

C) Yönetmelik                                   

D) İç tüzük

 

20. Aşağıdakilerden hangisi tüzüğün özelliklerinden değildir?
A) Kanunlara aykırı olamaz
 B) Kanunların uygulanmasını göstermek için çıkarılır
C) Resmi gazetede yayımlandıktan 15 gün sonra yürürlüğe girer
 D) Danıştayın incelemesinden geçmek zorundadır

 

Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşluklara uygun kelimeyi yazınız. (Her soru 2 puandır.)

1.  1-10 yıllık devlet memurlarında yıllık izin ……………gündür.

2.  Memura eşinin doğum yapması halinde …………………gün babalık izni verilir.

3.  Kadın memura çocuğunu emzirmesi için ilk 6 ayda günde……… saat ikinci 6 ayda……… saat süt izni verilir.

4.  Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden itibaren…………………………kadar aylıksız izin verilr.

5.  ……………………  ,dünya çevre sorunlarını teşhis  ve tespit etmek , gerekli önlemleri almak amacıyla kurulmuştur.

 

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.   (Her soru 2 puandır.)

1.  ( ) Hapis devlet memurlarına verilen disiplin cezalarındandır.

2.  ( ) Görevlerine devam eden devlet memurları, sonu 0 ve 5 ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

3.  ( )Yürürlükte bulunan yazılı hukuk kurallarına mevzuat denir.

4.  ( )

5.  ( )Yatak sayısı hastanelerin büyüklüğünü belirlemede kullanılan ölçütlerdendir.

Sağlık Meslek Bölümü Dersleri Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Meslek Dersleri Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


5 × 1 =

İlgili Terimler :