ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

BENZER HABERLER

12 Sınıf Türk Edebiyatı 1 Dönem 3 Yazılı Sınav

meb ders oyun

Ana Sayfa » Yazılı Sorularımız » Edebiyat Yazılıları » 12 Sınıf Türk Edebiyatı 1 Dönem 3 Yazılı Sınav
Edebiyat Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 28 Ekim 2012 tarihinde güncellenmiş ve 1 views bu yazıyı okumuştur.

türk edebiyatı yazılı sınav asoruları12 Sınıf Türk Edebiyatı 1 Dönem 3 Yazılı Sınav 

12.Sınıflar için yazılı sınavımız aşağıda yer almaktadır. Son sınıf öğrencilerin YGS ve LYS’ye katkı olsun diye Türk Edebiyatı Yazılı Sınav Soruları YGS-LYS formatına uygun hazırlanmıştır. Türk Edebiyatı Dersi 1 Dönem 3 Yazılı Yoklama 12 sınıflar için sorularımız aşağıda bulunmaktadır. Tük Edebiyatı Öğretmeni Muammer GİRİTLİOĞLU’na hazırladığı bu sorular için teşekkür ederiz. 


12.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ I.DÖNEM III. SINAV SORULARI

     SAN’AT

Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek,

Bizim diyârımız da binbir bahârı saklar!

Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek,

İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar.

     Sen kubbesinde ince bir mozayik arar da

    Gezersin kırk asırlık bir mâbedin içini,

    Bizi sarar bir sülüs yazı görsek duvarda,

    Bize heyecan verir bir parça yeşil çini…

Sen raksına dalarken için titrer derinden

Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin,

Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden

Toprağa diz vuruşu dağ gibi zeybeğin.

     Fırtınayı andıran orkestra sesleri

     Bir ürperiş getirir senin sinirlerine,

     Istırap çekenlerin acıklı nefesleri

     Bizde geçer en hazin bir mûsikî yerine!

Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun

Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini,

Biz duyarız en büyük zevkini rûhumuzun

Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini…

    Başka san’at bilmeyiz,karşımızda dururken

    Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz.

    Arkadaş,biz bu yolda türküler tuttururken

    Sana uğurlar olsun…Ayrılıyor yolumuz!

                                     Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

Aşağıdaki ilk 4 soru bu metinle ilgilidir.

1-“Sanat” adlı şiirde şairin  “bizim diyarımız” dediği yer neresidir? (4puan)

 

2-Şairin şiirde “sen” ve “ben” diye seslendiği kişiler kimlerdir? (4puan)

 

3-“ Başka san’at bilmeyiz, karşımızda dururken

Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz.” dizelerinde Cumhuriyet Döneminin hangi anlayışını görmekteyiz? (4puan)

 

4-Şair bu eserde hangi sanat dallarını karşılaştırmaktadır? (4puan)

 

5-Varlığın özüne sezgi yoluyla ulaşılacağını savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir? (4puan)

A) Sürrealizm             

B) İntuitionisme     

C) Varoluşculuk

D) Pragmatizm           

E) Romantizm

 

6-“Tam üç aya yattım

      Kendimi bilmeden;

      Ve şehrin sokaklarını

      Tavlada dübeş kapısını

      Sevdiğim kızın yüzünü unuttum,

      Şimdi ne güzel yeni baştan

      Yürümeye ve sevmeye başlamak.”

Melih Cevdet Anday tarafından yazılan bu şiir, aşağıdaki akımlardan hangisinin özelliğini taşımaktadır? (4puan)

A) Romantizm            

B) Realizm       

C) Varoluşculuk

D) Sürrealizm              

E) Sezgicilik

 

7-Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet dönemi sanatçıla-rının işledikleri konulardan biri değildir? (4puan)

A) I.Dünya Savaşı                 

B) Anadolu İnsanı

C) Atatürk ve İnkılapları      

D) Cariyelik ve Kölelik

E) Yanlış Batılılaşma

 

8-…    “Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu.

            Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki

            Şayak kalpaklı adam,

            Nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden

            Güzel,rahat günlere inanıyordu.”

Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisi kullanılmıştır? (4puan)

A)Didaktik             

B)Satirik           

C)Epik

D)Pastoral            

E)Dramatik

 

9- I.  Eserlerin en belirgin motifi Anadolu’dur.

    II. Toplumsal sorunlar gerçekçi bir gözle yansıtılmıştır.

    III.Yazılan eserlerin dili yalındır.

    IV.Yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark artmıştır.

    V.Aruz ölçüsünün yerini hece ölçüsü almıştır.

Cumhuriyet Dönemiyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? (4puan)


{C}A)     {C}{C}{C}I.     B) II.     C) III.     D) IV.    E) V.

 

10-Aşağıdaki öğretici yazıların hangisi yaşantıya dayalıdır? (4puan)

A) Gezi Yazısı-Makale       

B) Fıkra-Anı

C) Deneme-Makale          

D) Gezi Yazısı-Anı

E) Fıkra-Deneme

 

11- “Lale,zamanla kazandığı dini anlamı dolayısıyla cami ,çeşme,mezar gibi yapıtlarda süsleme unsuru olarak çok kullanılmıştır.Bunlardan en ilgi çekicisi,hiç süphesiz,laleyle ilgili her yazıda ve ansiklopedi maddesinde mutlaka söz edilen Edirne Selimiye Camii müezzin mahfilindeki ters laledir.”

Bu parçada kullanılan motif aşağıdakilerden hangisidir? (4puan)

A) Edirne Selimiye Camii         

B) Ansiklopedi maddesi

C) Müezzin mahfili                   

D) Lale

E) Mimari yapılar

 

12-Makalede aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi en çok kullanılır? (4puan)

A)Öyküleyici-Mizahi anlatım

B)Kanıtlayıcı-açıklayıcı anlatım

C)Kanıtlayıcı-emredici anlatım

D)Öyküleyici-açıklayıcı anlatım

E)Açıklayıcı-mizahi anlatım

 

13-“Çevremi iyice görebilmek için ikide bir otomobili durdurmak zorunda kalıyordum. Lugano çevresini yaya geçsem daha hızlı geçebilirdim. Olanaklarım yerinde olsaydı, uzun bir süre kalırdım buralarda. Yolumuzun üstünde küçük küçük oteller var. Küçük küçük aşevleri. Arkalarında evlerini de birlikte götüren turistlerin üçer beşer konakladıkları yerler ilgi çekiyor. Bunlar konakladıkları yerlerde kendi eğlencelerini kendileri yaratıyorlar.”

Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmıştır? (4puan)

A)Gezi Yazısı      

B)Röportaj         

C)Deneme

D)Öykü                 

E)Günlük  

 

14- “Yarin dudağından getirilmiş

         Bir katre alevdir bu karanfil

         Ruhum acısından bunu bildi

         Düştükçe vurulmuş gibi yer yer

         Kızgın kokusundan kelebekler

         Gönlüm ona pervane kesildi.”

Bu dizelerde öz şiirin özelliklerinden hangisi yoktur? (4puan)

A)Şiir Dili            

B)Özgünlük          

C)İmgelere yer verme

D)Etkileyicilik    

E)Geçmişle şimdi arasındaki  çatışma  

 

15-“Ne doğan güne hükmüm geçer,

        Ne halden anlayan bulunur;

        Ah aklımdan ölümüm geçer;

        Sonra bu kuş,bu bahçe,bu nur.”

Bu dörtlük öz şiir anlayışı açısından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (4puan)

A) Sözcükler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır.

B) İç ahenkle nağme sağlanmıştır.

C) İmgeler kullanılmıştır.

D) Dilde bir rüya alemi kurulmuştur.

E) Ritim hece ölçüsüyle sağlanmıştır.

     

16-

              PATİK YAP, KUNDURACI

       “Patik yap, kunduracı, bol bol patik;
        Bebeler için, ilk adımı atacak
        Çocuklar için, koşacak oynayacak…
        Terzi abla, minimini elbise dik,
        Yazlık, kışlık, mevsimlik…
        Saçlarına kurdelâ,
        Bileklerine bilezik…
        Ama şu dünya hali, bin türlü kaza, belâ,
        Ama bunca hastalık, gıdasızlık, verem;
        Tabutçu, ölçünü büyük tut, büyük!
        Çocukların öldüğünü istemem.”

                                         (Ziya Osman Saba)

“Patik yap,Kunduracı” adlı şiir hangi şiir geleneğinin özelliklerini taşımaktadır? (4puan)

 

17-Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerini yapınız.(10puan)

Suut Kemal Yetkin                       Konuşa Konuşa

Falih Rıfkı Atay                                     Beş Şehir

Ahmet Hamdi Tanpınar                 Abbas Yolcu

Aziz Nesin                                    Zeytindağı

Attila İlhan                                  Günlerin götürdüğü

 

18-Aşağıdaki eser- tür eşleştirmelerini yapınız. (4puan)

Bizim Akdeniz                                      Anı

Günlerin Getirdiği                        Fıkra

Az Gittik Uz Gittik                        Deneme

Çankaya                                      Gezi Yazısı

 

19-Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise(D),yanlış ise (Y) yazınız.(2+2+2+2+2=10 puan)

*Cumhuriyet döneminde milli kimlik ve milli değerler çevresinde oluşan edebiyat,Batı düşüncesindeki gelişmelere göre yeni görünümler kazanarak varlığını sürdürmektedir.(……..)

*Cumhuriyet döneminde I. ve II.Dünya Savaşı arasında Batı dünyasında ortaya çıkan ve bireyin bunalımını esas alan edebi hareketlerden yararlanılmıştır.(……..)

*Cumhuriyet döneminde,Batı’dan gelen anlatım biçimlerinin,memleket edebiyatı zevkiyle bir araya getirilmesi önlenmiştir.

*Bir gerçeğin,bir sorunun araştırma inceleme,gezip görme ve soruşturma yoluyla yansıtıldığı;konuyla ilgili fotoğraflarla desteklendiği yazılara gezi yazısı denir.  (…..)

*Motif temadan farklıdır:Tema,bir eserin vermek istediği duyguyken;motif o eserdeki temayı ortaya çıkaran öğelerden her biridir.(……)

 

20-Aşağıda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.(2+2+2+2+2+2=12puan)

*……………………… özgürce seçilen bir konuda gelişen,düşünsel boyutlar içeren,bir konuşma havası içinde biçimlenen,genellikle orta uzunluktaki bir düzyazı biçimidir.

*Anılar yaşanılan olayların,durumların insan belleğinde bıraktığı…………………………….. .

*…………………’nin ………………………………………………….. adlı eseri Türk Edebiyatında ilk makaledir.

*Gazete ve dergilerin belirli sütunlarında yayımlanan,daha çok güncel konuları ele alan kısa yazılara ……………………….   denir.

*Öğretici metinler ………………………………….. amacıyla yazılır.  

 

Not: Soruların doğru cevaplarının puan değerleri karşılarında yazmaktadır.

 

Türk edebiyatı, edebiyat soruları, türk edebiyatı yazılı sorusu indir, türk edebiyatı 1 dönem 3 yazılı, türk edebiyatı 1 dönem 3 sınav soruları, edebiyat yazılı yoklama soruları, türk edebiyatı çalışma soruları

 

 

Türk Edebiyatı Dersi Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


3 × = 18