ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

BENZER HABERLER

2013-2014 Anatomi ve Fizyoloji Dersi 9.Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı karma

meb ders oyun

Ana Sayfa » Meslek Dersi Yazılıları » Sağlık Meslek Dersleri Yazılı Soruları » 2013-2014 Anatomi ve Fizyoloji Dersi 9.Sınıflar 1.Dönem 1.Yazılı karma
Sağlık Meslek Dersleri Yazılı Soruları kategorisinde bulunan bu haber 24 Kasım 2013 tarihinde güncellenmiş ve 772 views bu yazıyı okumuştur.

sağlık meslek yazılı soruları….  ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ

………………ÖĞRETİM YILI  9-A/B/C  SINIFI

ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ 

I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA SORULARI

A

I. BÖLÜM       : Bu bolum boşluk doldurma testi olup 23 soru bulunmaktadır. Her sorunun doğru cevabı  2(iki) puandır.

 

1. Hücre zarından molekül ve iyonların taşıyıcı molekül aracılığıyla ve enerji desteği alarak az yoğun ortamdan, çok yoğun ortama geçmelerine ……………………………..………… denir.

2. Kemiğin eklem yüzleri hariç dışını saran zara……………………………………….denir.

3. Hücrenin hem solunum hem de enerji yapan ve depolayan merkezi ……………………………….dır.

4. vücudun ortasından geçen yere dikey inen, vücudu sağ ve sol olarak iki eşit parçaya ayıran düzleme …………………………………denir. 

5.  vücudu meydana getiren tüm oluşumların normal şeklini, yapısını, fonksiyonlarını, pozisyonlarını be birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalına……………………………………….denir.

6. Damar geçirgenliğini artıran histamin ve seratonin gibi kimyasal maddeleri sentezleyerek dokuya veren bağ doku hücresi……………………………………dır.

7. Nöron gövdesinden çıkan kısa ince dallara ayrılmış uzantılara………………………………denir.

8.iç salgı bezlerinden kana verilen salgıya………………………………………denir.

9. ……………………… doku,  vücudun bütün yüzeyini kaplar. Bütün boşlukların iç yüzeyini örter ve salgı bezlerini oluşturur.

10. ……………………………… doku, ana işlevi vücudun diğer dokularını birbirine bağlamaktır. Vücudu ve onu meydana getiren yapıları desteklemek, organları koruma gibi görevleri vardır.

11…………………………………, protein sentezinde görev yapar.

12. osteoblastlardan farklılaşıp olgunlaşan, kemiğin esas hücresine …………………………………..denir.

13.kanın şekilli elemanlarının isimleri; ………………………………., …………………………………., …………………………

14. erkek üreme hücresinde ve kadın üreme hücresinde 23 kromozomun 22si somatiktir. Bu kromozomlara ………………………………………………denir. geride kalan bir kromozom ise cinsiyet kromozomudur ve ……………………………………………………… adını alır.

15. kan dokudaki hücreler arası maddeye …………………………………..denir.

16. kemik dokuda en fazla bulunan inorganik madde ……………………………………………………….tır.

17. mikroorganizmaları fagosite eden bağ doku hücrelerine ……………………………………………..denir.

18.hücre dışı sıvının hücre zarından cep oluşturarak veziküller halinde hücre içine alınmasına ………………………………………………….denir.

19. ölen ve yıpranan hücrelerin yerine yeni hücrelerin oluşmasına…………………………………………….denir.

20.uyarıcı sinapsın en önemli transmitter maddesi ………………………………………. Ve …………………………………………dir. İnhibe edici sinapsın en önemli transmitter maddesi …………………………………………dır.

21. ……………………………………….., hücre içi tüm biyokimyasal olayları ve hücre bölünmesini yöneten merkezdir ve hücrenin kalıtsal bilgilerini depolar.

22. mayoz 1 bölünme aşamasında gerçekleşen olaylar; ……………………………….., ………………………………………., ……………………………………………

23. aşağıda verilen yönlerin karşılarına tanımlarını yazınız.

Süperior:…………………………….           Sinister: ………………………………     perifer:…………………………………

İnternus:……………………………            transvers:…………………………..       lateral:………………………………….

 

II. BÖLÜM      :  Bu bolum çoktan seçmeli olup 10 soru bulunmaktadır. Her sorunun doğru cevabı  2(iki) puandır. 

1.  Aşağıdakilerden hangi terim, son ek getirilerek oluşturulmuştur?

a) intramuskuler    b) abrachia      c) bilateral     d) epiderm    e) renalis

2.  Aşağıdakilerden hangisi,abdominal boşluk ve bu boşluktaki organları saran zardır?

a) plevra         b) periton    c) perikard    d) synovial zar         e) seröz zar

3.  Hücre dinlenim potansiyelindeyken hücre içinde hangi iyon vardır?

a) Sodyum       b) Kalsiyum        c) Potasyum         d) Hidrojen          e)Klor

4.  Eşeyli üreme aşağıdaki hücrelerden hangisinde görülür?

a)ovum         b)sinir hücresi        c) kas hücresi     d)nöreglia hücresi    e) epitel hücre

5.   Hangisinin yapısında titrek tüylü  epitel bulunur?
  A) Mesane         B) Soluk borusu         C) Tükrük bezi          D) Yutak              E) Mide

6.  Hangisi kalp kasına ait bir özellik değildir?
A) Bantlaşma gösterir              

B) Çok çekirdekli bir yapıdadır.         

C) Mitokondri sayısı fazladır    

D)Motor  sinirler tarafından kontrol edilir         

E) İsteğimiz dışında çalışır

 

7.  Kandaki Ph değişikliklerine duyarlı reseptör hangisidir?

 A) Nasoreseptör     

B) Mekanoreseptör     

C) Ozmoreseptör    

 D) Kemoreseptör       

E) Termaresöptör

 

8.  Kemik oluşumu sırasında hangi kıkırdak kemik yapıya dönüşür?

A) Hyalin kıkırdak      B) Fibröz kıkırdak     C) Elastik kıkırdak      

D) Perikondrium       E) Kondrosit

 

9.   Duyu epitel hücresi  hangisidir?

       A) Myoepitel       B) Nöroepitel      C) Salgı Epiteli     D) Örtü Epiteli       E) Titrek tüylü epitel

 

10.   Hücrenin kendi kendini sindirmesi olayına ne ad verilir?

A)karyoliz          B)ekzositoz             C)otoliz             D)fagositoz                 E)lizozom

III.BÖLÜM :

anatomi vücudun bölümleri sorusu

anotomi yazılı şekilleri vüdut

ŞEKİLLERDE BELİRTİLEN OKLARIN KARŞILIĞININ LATİNCE TERİMLERİNİ YAZINIZ.

TOPLAM 10 PUANDIR. BAŞARILAR DİLERİM. SINAV SÜRESİ 40 DAKİKADIR.

 

…… ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 

9-A/B/C  SINIFI ANATOMİ VE FİZYOLOJİ DERSİ 

I. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA SORULARI

B

I. BÖLÜM       : Bu bolum boşluk doldurma testi olup 23 soru bulunmaktadır. Her sorunun doğru cevabı  2(iki) puandır.

1. ……………………… doku,  vücudun bütün yüzeyini kaplar. Bütün boşlukların iç yüzeyini örter ve salgı bezlerini oluşturur.

2. uyarıcı sinapsın en önemli transmitter maddesi ………………………………………. Ve …………………………………………dir. İnhibe edici sinapsın en önemli transmitter maddesi …………………………………………dır.

3. Nöron gövdesinden çıkan kısa ince dallara ayrılmış uzantılara………………………………denir.

4 .  ölen ve yıpranan hücrelerin yerine yeni hücrelerin oluşmasına…………………………………………….denir.

5.  hücre dışı sıvının hücre zarından cep oluşturarak veziküller halinde hücre içine alınmasına ………………………………………………….denir

6. Hücrenin hem solunum hem de enerji yapan ve depolayan merkezi ……………………………….dır.

7. ..…………………………………, protein sentezinde görev yapar.

8. aşağıda verilen yönlerin karşılarına tanımlarını yazınız.

Süperior:…………………………….           Sinister: ………………………………     perifer:…………………………………

İnternus:……………………………            transvers:…………………………..       lateral:………………………………….

9. osteoblastlardan farklılaşıp olgunlaşan, kemiğin esas hücresine …………………………………..denir

10. ……………………………… doku, ana işlevi vücudun diğer dokularını birbirine bağlamaktır. Vücudu ve onu meydana getiren yapıları desteklemek, organları koruma gibi görevleri vardır.

11. Damar geçirgenliğini artıran histamin ve seratonin gibi kimyasal maddeleri sentezleyerek dokuya veren bağ doku hücresi……………………………………dır

12.Hücre zarından molekül ve iyonların taşıyıcı molekül aracılığıyla ve enerji desteği alarak az yoğun ortamdan, çok yoğun ortama geçmelerine ……………………………..………… denir.

13. mayoz 1 bölünme aşamasında gerçekleşen olaylar; ……………………………….., ………………………………………., ……………………………………………

14. erkek üreme hücresinde ve kadın üreme hücresinde 23 kromozomun 22si somatiktir. Bu kromozomlara ………………………………………………denir. geride kalan bir kromozom ise cinsiyet kromozomudur ve ……………………………………………………… adını alır.

15. kan dokudaki hücreler arası maddeye …………………………………..denir.

16. Kemiğin eklem yüzleri hariç dışını saran zara……………………………………….denir.

17. mikroorganizmaları fagosite eden bağ doku hücrelerine ……………………………………………..denir.

18.  vücudun ortasından geçen yere dikey inen, vücudu sağ ve sol olarak iki eşit parçaya ayıran düzleme …………………………………denir.  .

19.  vücudu meydana getiren tüm oluşumların normal şeklini, yapısını, fonksiyonlarını, pozisyonlarını be birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bilim dalına……………………………………….denir.

20. kemik dokuda en fazla bulunan inorganik madde ……………………………………………………….tır.

 21. ……………………………………….., hücre içi tüm biyokimyasal olayları ve hücre bölünmesini yöneten merkezdir ve hücrenin kalıtsal bilgilerini depolar.

22. kanın şekilli elemanlarının isimleri; ………………………………., …………………………………., …………………………

 23. iç salgı bezlerinden kana verilen salgıya………………………………………denir.

 

II. BÖLÜM      :  Bu bolum çoktan seçmeli olup 10 soru bulunmaktadır. Her sorunun doğru cevabı  2(iki) puandır. 

1.  Aşağıdakilerden hangi terim, son ek getirilerek oluşturulmuştur?

a) renalis    b) lateral   c) abrachia d) epiderm    e) intramuscüler

2.  Aşağıdakilerden hangisi,abdominal boşluk ve bu boşluktaki organları saran zardır?

a) periton        b) plevra     c) perikard    d) seröz  zar e) synovial zar

3.  Hücre dinlenim potansiyelindeyken hücre içinde hangi iyon vardır?

a) potasyum      b) Klor       c) sodyum        d) kalsiyum      e)hidrojen

4.  Eşeyli üreme aşağıdaki hücrelerden hangisinde görülür?

a)ovum         b)epitel hücresi        c) nöroglia hücresi     d)kas hücresi    e) sinir hücre

5.   Hangisinin yapısında titrek tüylü  epitel bulunur?
  A) yutak       B) tükrük bezi       C) soluk borusu     D) mesane            E) Mide

6.  Hangisi kalp kasına ait bir özellik değildir?
A) İsteğimiz dışında çalışır    

B) Çok çekirdekli bir yapıdadır.        

C) Mitokondri sayısı fazladır   

D)Motor  sinirler tarafından kontrol edilir        

E) Bantlaşma gösterir           

  

7.  Kandaki Ph değişikliklerine duyarlı reseptör hangisidir?

 A) kemoreseptör     B) termoreseptör     C) Ozmoreseptör   

 D)nasoreseptör       E) mekanoresöptör

 

8.  Kemik oluşumu sırasında hangi kıkırdak kemik yapıya dönüşür?

A) Hyalin kıkırdak           B) elastik kıkırdak            C) fibröz  kıkırdak     

D) kondrosit                     E) perikondrium

9.   Duyu epitel hücresi  hangisidir?

       A) nöroepitel                B) myoepitel                 C) titrek tüylü Epiteli   

       D) Örtü Epiteli             E) salgı epitel

10.   Hücrenin kendi kendini sindirmesi olayına ne ad verilir?

A)karyoliz          B)fagositoz             C)lizozom           D)ekzositoz               E)otoliz

 

III.BÖLÜM :

 

anatomi vücudun bölümleri sorusu

anotomi yazılı şekilleri vüdut

ŞEKİLLERDE BELİRTİLEN OKLARIN KARŞILIĞININ LATİNCE TERİMLERİNİ YAZINIZ. TOPLAM 10 PUANDIR.

BAŞARILAR DİLERİM. SINAV SÜRESİ 40 DAKİKADIR.

 

Sağlık Meslek Bölümü Dersleri Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Meslek Dersleri Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 1 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


× 2 = 6

kadriye - manisa
04 Aralık 2013 - 13:00

hemşire olmak kolay değil