ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

BENZER HABERLER

9.Sınıf Hz. Muhammed’in hayatı Siyer Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

meb ders oyun

Ana Sayfa » Meslek Dersi Yazılıları » İmam Hatip Meslek Lisesi Yazılıları » 9.Sınıf Hz. Muhammed’in hayatı Siyer Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları
İmam Hatip Meslek Lisesi Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 09 Kasım 2013 tarihinde güncellenmiş ve 213 views bu yazıyı okumuştur.

imam hatip meslek lisesi yazılı soruları

9.SINIF HZ. MUHAMMED’İN HAYATI SİYER DERSİ 2.DÖNEM 1.YAZILI

1. Hz. Muhammed’e güvenilirliğinden dolayı hangi isim verilmiştir ?

A) Muhammed Mustafa

B) Ahmed-i Mahmud

C) Muhammed’ül Emin

D) Rasul-ü Kibriya

 

2. Şiir, Arapların değer verdiği büyük bir sanat dalıydı. Şairler, insanlar arasında üstün tutulurdu. Araplar alış veriş için panayırlara gelirler, şairlerde şiirlerini sunmak için bu panayırlar bir fırsat olarak değerlendirirlerdi. O dönemde şiir yarışmalarının yapıldığı en ünlü panayır hangisiydi ?

A) Mecenne

B) Ukaz

C) Harip

D) Akabe

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ‘Fetretü’l-Vahiy’ kavramını anlatır ?

A) Hicretten sonraki dönem

B) Müslümanlara tecridin uygulandığı dönem

C) İlk vahiyden sonra vahyin bir müddet kesildiği dönem

D) Açıktan tebliğin yapıldığı dönem

 

4.Zengin ve saygın bir tüccardır. Peygamberimizin çocukluk arkadaşı ve dostudur. Bu yakınlığı sebebiyle İslam’ı hiç tereddüt etmeden kabul etmiştir. İslam’ın ilk halifesi olmakta ona nasip olmuştur. ‘Sıddık’ unvanı ile anılan bu kişi kimdir ?

A) Hz. Ebu Bekir

B) Hz. Osman

C) Hz. Ömer

D) Hz. Ali

 

5. Mekkeli müşrikler Habeşistan’a hicret eden ikinci kafileyi ken­dilerine teslim etmesi hususun­daHabeş hükümdarı ile görüş­mek üzere aşağıdakilerden han­gi ikisini elçi olarak göndermişlerdir?

A) Amrb. As – Halid b. Velid

B) Amrb. As – Abdullah b. Rebia

C) Halidb. Velid – Abdullah b. Cahş

D) Utbeb. Rebia – Ebu Süfyan

 

6.Konusu, Hz Peygamberin doğumu, çocukluğu, gençliği,evliliği, aile hayatı, elçi olarak görevlendirilişi, İslam’ı tebliği, hicreti,insanlar arası ilişkileri, katıldığı savaşlar ve vefatına kadar olan tümfaaliyetler olan ilim hangisidir?

A ) Tefsir               B) Kelam       C)  Siyer       D) Hadis

 

7.Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

A) Hz. Abbas                                      B) Hz. EbuBekir

C)Zeyd b. Harise                                               D)Hz. Hatice

 

8. Ebrehe’nin ordusu Kabe’yi yıkmak içingeldiğinde onlara küçük taşlar atan kuşlar K. Kerim’de hangi isimlezikredilmiştir?

 A) Siccil                                               B) Termihim

 C) Ebabil                                             D)Hicaretin

 

9.Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı yoğun baskıve eziyetleri karşısında Hz. Muhammed’in tavsiyesi üzerine gidilen Habeşistan’aikinci kez kaç yılında hicret edildi?

A) 615         B)616            C) 619                     D) 622

 

10. 621 yılı Recep ayının 27. GecesiHz. Peygamberin bir gece Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan semaya yükselmesi veAllah’ın huzuruna çıkması mucizesi hangi isimle anılmaktadır?

A)Miraç                               B) İsra

C)Kisra                                D) Huruç

 

11. Müşrikler boykot anlaşmasını kimin aracılığıyla yazıya döküpKabe’nin duvarına asmışlardır?

A) Ebu Ubeyde                                    B) Hişam b. Haris 

C) Mansur b. İkrime                          D) As b. Vail

 

12. Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir?

A) Şevval                                             B) Muharrem   

C) Zilhicce                                           D) Zilkade

 

13. Hz. Hacer, yiyecek ve suları tükenince etrafa bakınmak üzereyakınındaki tepelere çıkmıştı. İki tepe arasında yedi kere gidip gelmişti. Butepelerin ismi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Cürhüm-Bureyde          B)Safa-Merve

C) Akabe-Cidde                  D) Zemzem-Necit

 

14. Aşağıdakilerdenhangileri İslamın ilk şehitleridir ?

A)Bilal-i Habeşi, Yasin

B)Ebu Füheyre, Sümeyra

C)  Süheyb-i Rumi, Halide

D)  Yasir, Sümeyye

 

15. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin sahip olduğumeziyetlerden biri değildir?

A) Kibirlilik                                          B) Cömertlik

C)Hatiplik                                           D)Vefakârlık

 

16. Hz. Muhammed (sav), Medineseyahati dönüşü  annesi vefat edincekiminle Mekke’ye gelmiştir?    

A) Ümmü Eymen                                               B)  Fatıma b. Esed

C) Ümmü Gülsüm                                             D)  Zeyd b. Harise

 

17.Peygamberlikten önce Hz. Muhammed’in, ilgisini çekenve kendisine yakın hissettiği dinî grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahudiler                                        B)Sabiiler

C) Hristiyanlar                                    D) Hanifler

 

18.Aşağıda verilen isimlerden hangisi Hz. Muhammed’in çocuklarından birisine ait değildir?

A)Kasım                                             B)Rukiye

C)Ümmü Hani                                   D)Fatıma

 

19.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygambere ve inananlara karşı yapılacaklarıgörüşmek ve  kararlaştırmak üzeremüşriklerin toplandıkları yerdir?

A) Daru’l-Erkam                                B) Daru’n-Nedve

C)Birri Maune                                    D)Beytu’l-Haram

 

 20. İlk vahiyleilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hiramağarasında 610 yılı Ramazan ayında gelmiştir.

B) Alak Suresinin ilk beş ayetidir.

C) “Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku” ile başlar.

D) İlk vahiy Perşembe gecesi indirilmiştir.

 

21.İslam öncesi Araplarda mev­cut olan Erdemliler Birliği’nin (Hılfu’l-Fudul)kuruluş amacını aşağıdakilerden hangisi tam olarak ifadeeder?

A) Köleve cariyeleri haksızlıklar­dan korumak

B) Mekkeşehrini yabancıların isti­lalarından korumak

C) Zulmeve haksızlığa uğrayan­ların haklarını geri almalarına yardımcı olmak

D) Haramaylarda yapılan kabile savaşlarına engel olmak

 

22.Hz. Muhammed’in Taif yolculuğu sırasında sığındığı bağda İslam’ı kabul edenköle kimdir ?

A) Abbas              B) Hannas       C) Akkaş   D) Addas

 

23.Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hamza veya Hz. Ömer için söylenemez?

A) Hz. Hamza,“şehitlerin efendisi ve Allah’ın aslanı” olarak bilinir.

B) Her ikisi de 614 yılında Müslüman olmuştur.

C) Hz. Ömer, Hz.Peygamberi öldürmeye giderken uğradığı kız kardeşinin evinde yaşadıklarındansonra Müslüman olmuştur.

D) Hz. Hamza, Hz. Peygamberin hem sütkardeşi hem de amcasıdır.

24. 616-619 yılları arasında aşağıdakiolaylardan hangisi gerçekleşmiştir?

A) Vahiy kesintiye uğramıştır.

B) Şam seyahatleri başlamıştır.

C) Açıktan davet başlamıştır.        

D) Müslümanlarayönelik boykot uygulanmıştır.

 

25.Hz. Muhammed (sav) ile Hz. Hatice evlenirken nikahları kimin tarafından kıyıldı?

A) Said b.Abdullah            B) Amr b. Esed

C)Sa’d b. Muaz                 D) Varaka b.Nevfel

 

Cevaplarınızı bu tabloya işaretleyiniz…

Lütfen Dikkat :Vereceğiniz her doğru cevap size 04 puan kazandıracaktır

 

İmam Hatip Meslek Lisesi Dersleri Dersleri Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Meslek Dersleri Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


5 × = 10