ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

BENZER HABERLER

Coğrafya 11.Sınıf Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Soruları ve Cevapları

meb ders oyun

Ana Sayfa » Yazılı Sorularımız » Coğrafya Yazılı Soruları » Coğrafya 11.Sınıf Dersi 1.Dönem 3.Yazılı Soruları ve Cevapları
Coğrafya Yazılı Soruları kategorisinde bulunan bu haber 25 Kasım 2013 tarihinde güncellenmiş ve 321 views bu yazıyı okumuştur.

coğrafya yazılı soruları

….EĞİTİM ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA 11 DERSİ

I.DÖNEM III.YAZILI SINAV SORULARI

1.  Aşağıdaki ürünlerden hangisi sanayi bitkilerinden birisi değildir?
A) Tütün      

B) Pamuk

C) Keten                

D) Buğday   

E) Şeker pancarı
 

2.  Aşağıdakilerden hangisi tarımı etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Ulaşım               

B) İklim                 

C) Yer şekilleri        

D) Gübreleme                  

E) Pazarlama
 

3.  Aşağıdakilerden hangisi 1923 – 1932 dönemi ekonomi politikaları alanındaki yeniliklerden biridir?
A) Sümerbank’ın kurulması

B) Aşar vergisinin kaldırılması
C) Devlet planlama teşkilatının kurulması
D) I. Beş Yıllık sanayi planının uygulanması
E) II. Beş Yıllık sanayi planının uygulanması

 

4.  Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisini etkileyen faktörlerden biri değildir?
A) Coğrafi konum             

B) Yeryüzü şekilleri

C) İklim özellikleri             

D) Nüfus

E) Pazarlama
 

5.  Delta ovaları ülkemizdeki önemli tarım alanlarını oluşturmaktadır. Aşağıdaki ovalardan hangisi ülkemizde tarım amaçlı kullanılan delta ovalarından biri değildir?
A) Çukurova                    

B) Bafra ovası

C) Elmalı ovası               

D) Çarşamba ovası

E) Büyük menderes ovası
 

6.  Aşağıdaki tarihi eser medeniyet eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Binbirdirek Sarnıcı – Hitit
B) Selsius Kütüphanesi – Firigya
C) Sart Sinagogu – Urartu
D) Sultanahmet Camisi – Osmanlı İmparatorluğu
E) Mitolojik Heykel – Bizans

 

7.  Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi Anadolu’da yaşamış medeniyetlerden biri değildir?
A) Lidya                

B) Persler   

C) Urartular

D) Osmanlı İmparatorluğu  

E) Selçuklu devleti
 

8.  Bir ülkenin dünya üzerindeki konumuna verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bölge                

B) Konum     

C) Stratejik konum  

D) Coğrafi konum  

E) Özel konum
 

9.  Aşağıdaki ülkelerden hangisi zengin doğal kaynaklara sahip olmasına rağmen halkının büyük bölümünün geliri ve yaşam standardı çok düşük olan ülkedir?
A) Nijerya
            

B) Moğolistan

C) Kanada             

D) Japonya   

E) Rusya
 

10.     Aşağıdaki kaynak kriter eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Rüzgar – Tükenebilen doğal kaynak
B) Petrol – Tükenmeyen doğal kaynak
C) Su – Belli şartlarda kendini yenileyebilen kaynak
D) Toprak – Tükenebilen doğal kaynak 
E) Güneş – Tükenmeyen doğal kaynak

 

11.     Aşağıdakilerden hangisi tükenebilen doğal kaynaklardan biri değildir?
A) Doğalgaz           

B) Madenler

C) Toprak                

D) Petrol      

E) Kömür
 

12.  Aşağıdakilerden hangisi üretimi etkileyen beşeri faktörlerden biri değildir?
A) Sermaye birikimi          

B) Temel ihtiyaçlar

C) Sanayinin etkisi            

D) Tarımsal faaliyetler

E) Teknolojik gelişmeler
 

13.   Mal ve hizmetlerin kullanımına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) İletişim              

B) Ulaşım

C) Üretim              

D) Dağıtım    

E) Tüketim
 

14.     Aşağıda kentler ve fonksiyonları eşleştirilmiştir. Hangi kent ve fonksiyon eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?
A) Samsun – Turizm
                 

B) Oxford – Eğitim

C) Paris – Moda                

D) Ankara – İdari

E) Tokyo – Sanayi
 

15.   Aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızının yükselmesinin olumsuz sonuçlarından biri değildir?
A) Tasarrufların azalması   

B) İşsizlik artar.

C) Konut sıkıntısı oluşur.      

D) Doğal kaynaklar aşırı azalır.

E) Kalkınma hızı yavaşlar.
 

16. Aşağıdaki ülkelerden hangisi diğer ülkelerden farklı bir nüfus politikası uygulamaktadır?
A) Endonezya                     

B) ABD                  

C) Kanada             

D) Almanya  

E) Fransa

 

17.Ekilebilir arazi oranı Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da % 30’ların üzerinde olduğu halde, Karadeniz’de % 16, Doğu Anadolu’da ise   % 9.2 seviyelerine gerilemektedir.

Buna göre, tarım alanlarının oranını belirleyen ana etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ulaşım               

B) İklim       

C) Suyun varlığı       

D) Toprak                  

E) Yüzey şekilleri       

 

18. Zeytin, muz, çay gibi ürünler yeryüzünün belli bölgelerinde yetiştirilmektedir. Bu bitkilerin Türkiye'de yetiştirilebilmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Dış ticaret talebi ile

B) Kullanılan tarım yöntemiyle

C) Türkiye'deki iklim çeşitliliği ile

D) Sulama imkânlarının gelişmesi ile

E) Ortamla yükseltisinin fazla olması ile

 

19.Aşağıdaki tarihi eser – şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

A) Sümela manastırı-Trabzon       

B) Topkapı sarayı-İstanbul

C) İshakpaşa sarayı-Ağrı    

D) Nemrut heykelleri-Gaziantep

E) Efes Antik kenti-İzmir

 

20. Öğretmen sınıfa şöyle demiştir:

Türkiye'de bazı tarım ürünlerinin üretildiği sahalarla ilgili şu genellemeleri yapabiliriz.

kahve­ rengi bozkır toprakları ile Tahıllar

Alüvyonlarla ……….X………. ,

Kırmızı  Akdeniz toprakları ile….. ……………Y………….. , Kahverengi orman toprakları ile ………………Z…………arasında yakın bir ilişki kurulabilir.

Öğretmenin verdiği bilgide boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak doldurulmuştur?

             X                            Y                       Z

A)         endüstri bitkileri    soya                baklagiller

B)          baklagiller            turunçgiller      fındık

C)          yağ bitkileri          muz                 çay

D)         yumrulu bitkiler    ayçiçeği            pirinç

E)        endüstri bitkileri    turunçgiller       fındık

 

21. Türkiye'de sanayileşme ile birlikte aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Ham madde ithalatının artması

B) Enerji tüketiminin artması

C) Ham madde ihracatının artması

D) Ulaşım olanaklarının iyileşmesi

E) İş olanaklarının artması

 

22. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin özel konumunun sonuçlarından biri değildir?

A) 26- 45 doğu meridyenleri ile 36 – 42 kuzey paralelleri arasında yer alması

B) Üç tarafının denizlerle çevrili olması

C) Önemli boğazlara sahip olması

D) Yükseltinin batıdan doğuya doğru artması                                                       

E) Ortadoğu petrol bölgesine yakın olması

 

dünya zengin doğal kaynak haritası

Bazı ülkelerin gelişmesi doğal kaynaklara bağlıyken bazıları doğal kaynaklar bakımından fakir olsa bile gelişmelerini gerçekleştirebilir.

23.Yukarıda numaralandırılan yerlerin hangisinde zengin doğal kaynaklara sahip olmadığı halde gelişmiş bir ülke vardır?

A) A             B) B             C) C                D) D             E) E

 

24. Türkiye'de eğimli araziler oldukça fazladır. Bunların oranı %62 civarındadır. Bu eğimli arazilerde tarım yapmak güç­tür.

türkiye eğimli arazi sorusu haritası

Haritada gösterilen yörelerden hangisinde eğim değer­leri az olduğundan tarım potansiyeli daha fazladır?

A) 1              B) 2              C) 3             D)4             E) 5

 

25. - —  Bazı tarım ürünleri ilk kez Mezopotamya'da üretilmeye başlanmıştır.

—  Moda ve beğeniler üretim sürecini etkiler.

—  Doğalgaz tükenebilir doğal kaynaklardan biridir.

—  Doğal kaynakların yetersiz olduğu yerlerde sa­nayi kesinlikle gelişmez.

—  Su kaynakları sanayi tesisleri için büyük önem taşımaktadır.

—  Taşkömürü rezervinde ABD ilk sırada yer al­maktadır.

—  Termik enerji santralleri hava kirliliğinde jeotermal santrallere göre daha etkilidir.

Yukarıda verilen bilgiler doğru-yanlış şeklinde sınırlandırıldığında kaç tanesi yanlış olur?

A) 2  B)3    C)4      D) 5      E ) 6

Coğrafya Dersi Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


5 × 7 =