Genel Muhasebe 2 Dersi Üniversite Vize Soruları ve Çözümleri

meb ders oyun

Ana Sayfa » Meslek Dersi Yazılıları » Muhasebe 2 Yazılıları » Genel Muhasebe 2 Dersi Üniversite Vize Soruları ve Çözümleri
Muhasebe 2 Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 24 Kasım 2013 tarihinde güncellenmiş ve 144 views bu yazıyı okumuştur.

muhasebe 2 dersi yazılı sorularıGenel Muhasebe 2 Dersi Üniversite

Vize Soruları ve Çözümleri

1.Muhasebenin tanımını yapınız. İşletmeler için önemini açıklayınız.

Muhasebe, işletmede meydana gelen ekonomik olayların mali nitelikte olan ve para cinsinden ifade edilenlerini saptayan, kaydeden, özetleyen, varılan sonuçları yorumlayan ve bu bilgileri ilgililere raporlar halinde sunan uygulamaya dönük bir sistemdir. Önemi; İşletmelerin yönetimi işletmelerin düzenleyicisidir. İşletme yönetimi faaliyetlerin düzenleyici görevini yerine getirirken işletmelerin yapısını, mali durumunu göz önünde bulundurması gerekir. İşletmelerin faaliyetleri tedarik, üretim ve pazarlamadan oluşur. Bu faaliyetler farklı uzmanlık alanlarında yöneticilerin istihdamını gerektirir. Farklı alanlarda uzman işletme yöneticileri yönetme görevini yerine getirirken işletme ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyarlar. İşletme organizasyonu içerisinde bu bilgileri üreten bölüm muhasebe departmanıdır. 

 

2.Muhasebenin fonksiyonlarını sayınız.

1-İşletme sahip ve yöneticilerine alacakları kararlarda ihtiyaçları olan bilgileri sunmak.

2-İşletme dışı 3.kişilere alacağı kararlarda ihtiyaçları olan bilgileri sunmak

3-Görevlilerin suiistimallerine karşı işletme varlıklarını korumak

 

3.Muhasebenin yerine getirdiği görevleri sayınız. Bunlardan bir tanesini açıklayınız.

1-Kaydetme; işletmede meydana gelen ekonomik olaylardan mali nitelikte olan ve para cinsinden ifade edilenler tespit edilir. Bu işlemler sistemli bir şekilde işletme amacına uygun bir şekilde kaydedilir.

2-Tasnif Etme; işletmedeki mali olayların izlenmesi ve kaydedilmesi sonucu birçok veri toplanır. Tasnif etme ve geniş bilgi kütlesinin yönetime yararlı olabilecek şekilde düzenlenmesi işlemidir.

3-Raporlama; işletme faaliyetlerinde ortaya çıkan toplam verilerin anlaşılır ve uygulanabilir bilgiler şekilde kısaltılması işlemidir.

4-Analiz ve Yorumlama; yukarıdaki tüm bu veri üretim faaliyetleri sonucunda bu verilerinden faydalanacak olanların ihtiyaç duydukları bu bilgilerin analiz ve yorumlanması işlemidir.

 

4.Muhasebe temel denklemini yazınız. Denklemi anlatınız.

İşletmelerin faaliyetlerde bulunabilmeleri belirli varlıklara sahip olmalarını gerektirir. Muhasebede işletmelerin sahip olduğu bu varlıklara aktifler denir. Bu varlıklar işletme sahibinin koymuş olduğu sermaye ile elde edilebileceği gibi 3.kişilere borçlanmak yoluyla da elde edilebilir. İşletme varlıkları üzerindeki işletme sahiplerinin haklarına Öz kaynaklar, diğer kişilerin alacaklarına borçlar denir. Öz Kaynaklar ile borçların toplamı pasifleri oluşturur. 

 

AKTİFLER = PASİFLER

AKTİFLER(VARLIKLAR) = PASİFLER(KAYNAKLAR)

VARLIKLAR = KAYNAKLAR

MEVCUTLAR+ALACAKLAR = ÖZKAYNAKLAR+BORÇLAR

Bu denklemlere muhasebe temel denklemi veya bilânço eşitliği denir. Denklem her varlığın bir kaynağı olduğu ilkesine dayanır.

 

5.Temel mali tabloları sayınız. Tanımlarını yapınız.

Temel mali tablolar; Bilânço ve Gelir Tablosundan oluşur.

Bilânço: Bir işletmenin belirli andaki mali durumunu yani varlık ve kaynak yapısını gösteren mali tabloya denir. Bilânço anlık duruma ilişkin bilgi verdiğinden statik özellikte bir mali tablodur. Bilânço iki taraflı eşitlik halinde düzenlenir. Tablonun sol tarafına AKTİF denir. İşletme varlıkları bu bölümde gösterilir. Tablonun sağ tarafına PASİF denir. İşletmenin Öz sermayesi ve borçları bu bölüme yazılır.

Gelir Tablosu: Bir işletmenin belirli bir dönemdeki gelirlerini aynı dönemde katlandığı maliyet ve giderlerini faaliyet sonucunda oluşan kar veya zararı gösteren mali tabloya denir. Gelir tablosu işletme ile ilgili belirli bir döneme ilişkin bilgiler verdiği için dinamik bir mali tablodur.

6.İşletmenin mevcutları 40.000 TL, alacakları 9.000 TL, Öz sermayesi 37.000 TL olduğuna göre işletmenin borç tutarını hesaplayınız.  

MEVCUTLAR+ALACAKLAR = ÖZKAYNAKLAR+BORÇLAR

                40.000 + 9000       =  37.000 + BORÇLAR

           AKTİF TOPLAMI… 49.000         =  37.000 + 12.000… PASİF TOPLAMI

 

7.Bilânço ve gelir tablosunu tanımlayınız. İki tablo arasındaki farkları açıklayınız.

Bilanço: Bir işletmenin belirli andaki mali durumunu yani varlık ve kaynak yapısını gösteren mali tabloya denir. Bilânço anlık duruma ilişkin bilgi verdiğinden statik özellikte bir mali tablodur. Bilânço iki taraflı eşitlik halinde düzenlenir. Tablonun sol tarafına AKTİF denir. İşletme varlıkları bu bölümde gösterilir. Tablonun sağ tarafına PASİF denir. İşletmenin özsermayesi ve borçları bu bölüme yazılır.

Gelir Tablosu: Bir işletmenin belirli bir dönemdeki gelirlerini aynı dönemde katlandığı maliyet ve giderlerini faaliyet sonucunda oluşan kar veya zararı gösteren mali tabloya denir. Gelir tablosu işletme ile ilgili belirli bir döneme ilişkin bilgiler verdiği için dinamik bir mali tablodur.

 

8.Dönen ve duran varlıkları tanımlayarak aralarındaki farkları açıklayınız.

Dönen Varlıklar: İşletmede işletme faaliyetiyle birlikte sürekli olarak devreden ve şekil değiştiren varlıklar vardır. Normal koşullarda bir yıl içerinde paraya dönüşen, şekil değiştiren, satılan, tüketilen, varlık kalemlerinin tamamına döner varlıklar denir. Kasa, bankalar, ticari mallar, alıcılar dönen varlık hesaplarına örnek olarak gösterilebilir.

Duran Varlıklar: İşletmenin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan ve hizmet süresi 1 yıldan fazla olan varlıklara sabit (duran) varlıklar denir. Sabit varlıklar satış amacı güdülmeden faaliyetlerin yürütülmesinde kullanmak üzere alınırlar. Demirbaşlar, makineler, binalar, taşıtlar duran varlıklara örnek olarak gösterilebilir.

 

9.Borç ve Öz sermayeyi tanımlayınız. Aralarındaki farkları açıklayınız.

Borç: İşletmeye bir süre sonra geri alınmak üzere yapılan yatırımlardır. Borçlar 3.kişilerin işletme varlıkları üzerindeki haklarıdır. Borçlar kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynaklar olarak ikiye ayrılır. Geri ödeme süresi 1 yıldan az olanlar kısa, 1yıldan fazla olanlar ise uzun vadeli yabancı kaynaklardır.

Öz sermaye: İşletme sahiplerinin işletmeye koymuş oldukları sermaye dolayısıyla oluşan haklarıdır.  

 

10.Düzenleme biçimi bakımından gelir tablosu çeşitlerini sayınız ve açıklayınız.

İki çeşittir; 

1-Hesap Tipi Gelir Tablosu: T cetveli biçiminde düzenlenen gelir tablosu hesap tipi gelir tablosudur. Tablonun sol tarafına gider kalemleri, sağ tarafına gelir kalemleri yazılır. Gelir tablosunun sol tarafının toplamı ile sağ tarafının toplamını arasındaki fark işletmenin faaliyet sonucunu yani kar veya zararını gösterir. Sağ taraf yani gelirler toplamı fazla olduğunda fark kardır, tablonun giderler bölümüne kaydedilir. Sol taraf yani giderler toplamı fazla olduğunda fark zarardır, tablonun gelirler bölümüne kaydedilir. Karın giderler bölümüne zararında gelirler bölümüne kaydedilmesinin nedeni denkleştirme amacından yani muhasebe eşitlik kuralından kaynaklanmaktadır.

2-Rapor Tipi Gelir Tablosu: Gelir ve maliyet ile gider kalemleri alt alta yazılır. Yönetim ve maliyet muhasebesi açısından rapor tipi gelir tablosu tercih edilmektedir. Ülkemiz muhasebe hukuku da gelir tablosunun rapor tipi düzenlenmesini öngörmüştür. 

Not: Düzenleme biçimi ne olursa olsun ait olduğu işletmenin unvanının, gelir tablosu kelimesinin ve gelir tablosu düzenleme döneminin başlıkta bilgi olarak bulunması zorunludur. 

 

Meslek Dersleri Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavı Soruları için >>> TIKLAYINIZ

 

Muhasebe 2 Dersi Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Meslek Dersleri Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


7 × = 56