Neden F Klavye ya da Niçin Türkçe Klavye Kullanmalıyız ?

meb ders oyun

Ana Sayfa » Öğretmen » Ders Dökümanları » Neden F Klavye ya da Niçin Türkçe Klavye Kullanmalıyız ?
Ders Dökümanları, Eğitim Haberleri kategorisinde bulunan bu haber 21 Kasım 2012 tarihinde güncellenmiş ve 1 views bu yazıyı okumuştur.

Neden F Klavye ya da Niçin Türkçe Klavye Kullanmalıyız ?

Gelecek yıllarda okuma yazma bilen her insanın zorunlu ihtiyacı haline geleceği kesin olan ve daktiloların da yerini almakta olan bilgisayarlar, ülkemizde genellikle ilkel yöntemlerle kullanılmaktadır. fklavye
F Klavyenin Harf Dizilişi

On parmakla, klâvyeye bakmadan yazma yönteminin bilgisayar kullanımında yaygınlaşmaması nedeniyle özellikle yazı işlerindeki ve işlemlerindeki zaman ve emek israfı büyük oranlarda bulunmaktadır. 8-10 sayfalık bir raporun 1-2 parmakla bilinçsiz olarak yazılması ile on parmakla klâvyeye bakmadan yazılması arasında 4-5 katı bulan verim farkı genellikle göz ardı edilmekte ve düşünülmemekte, hattâ bilinmemektedir. Ülkemizdebilgisayarların bilinçsiz kullanılmasının ve On parmakla kullanım yönteminin yaygınlaşmamasının baş etkeni, bilgisayarlarda Türk dilinin özelliklerine ve Türk Standardına uymayan klâvyelerin sorumsuzca yayılması, bunun da nedeni, bilinçsiz ve kuralsız ithalât rejimimizdir. Gümrük kanunları; mekanik, elektrikli ve elektronik daktilo klâvyelerinin Standart Türk Kodu’na uymasını zorunlu kıldığı halde, bilgisayar klâvyeleri bu hükümden muafmış gibi (yorum hatalarıyla) mevzuat ihlâl edilmektedir.

Türk dilinin özelliklerine göre on parmakla yazma yöntemi için çok verimli bir Standart Türk Klâvyesi resmen varolduğu halde, İngiliz dili için 130 yıl önce belirlenmiş klâvyeyi Dünya standardı zanneden kullanıcıların da bu hususta çok bilinçsiz oluşları, bilgisayar kullanımındaki verimsizliğin en büyük etkeni olmaktadır.

Klâvyelerin oluşturulmasında bir Dünya standardı yoktur ve değişik dilleri konuşan toplumların ses, hece ve harf ayrıcalıkları varoldukça dünyanın tek bir standardı olamaz da. Örneğin Türkçe’deki ”ı” harfi, başta İngilizce olmak üzere birçok dillerin alfabesinde yoktur. Aynı şekilde ”ğ, ç, ş, ö, ü” harfleri de birçok dillerde yoktur. Ses olarak varolan dillerde de değişik harflerle, bazen birkaç değişik harfin birbirini izlemesiyle belirtilmektedir. Cyrilic alfabe, Arap alfabesi, Çin ve Japon harf karakterleri ise bambaşka şekillerdedir. Bunları Dünya standardı olarak birleştirmek bugün için hiç düşünülmediği gibi, değişik dillerdeki seslerinin ve harflerinin çoğunun aynı oluğu Lâtin alfabesini müştereken kullanan İngiliz, Fransız ve Alman klâvyelerinde de ”é, è, ê, ç, ö, ü, ß” gibi ayrıcalıklar için bu ülkelerde kendi dillerinin özelliklerine göre düzenlenmiş farklı klâvyeler bulunmaktadır. Özet olarak klâvyelerde tek bir Dünya standardı olması gerekmemektedir..

Ülkemizde 1950’li yıllarda, klâvyeyi Türk dili özelliklerine uygun olarak standartlaştırma girişimi, resmî makamlarca da olumlu ve yapıcı bir ruhla (1928’de Atatürk’ün yaptığı harf devriminin bilimsel yönü örnek alınarak) geliştirilmiş ve Türk dili için, üzerinde çalışanların Dünya Şampiyonu bile olabilecekleri (oldukları), rekorlar kırabilecekleri (kırdıkları) Standart Türk Klâvyesi, 20 Ekim 1955 tarihinde önce “Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesi” tarafından, sonra “Devlet Malzeme Ofisi” tarafından, daha sonra da “Türk Standardları Enstitüsü” tarafından resmen kabul edilmiş: sadece mekanik, elektrikli ve elektronik daktilolar için değil, bilgisayarlar için de “TS 2117 – UDK 681.6.065” kodu ve “İki Elle Kullanılan Alfa nümerik Klâvyelerin Temel Düzeni” başlığı ile tescil edilmiş; bu arada Gümrükler Kanununa da standarda uymayan klâvyelerin ithalini yasaklayan madde eklenmiş bulunmaktadır. Fakat bu hükümlerin bilgisayar klâvyeleri için de uygulanması genellikle ihmal edilmektedir.

Dünyanın en çok konuşulan dili İngilizce olduğu için bilgisayar satışlarında da başta gelen İngiliz klâvyesi, Amerikan ve İngiliz firmalarının bile gerek donanım, gerekse yazılım bakımından ürettikleri tek klâvye değildir. Üretici firmalar, dil ayrıcalıklarını da göz önüne alarak istenen her türde klâvye ile donanım ve yazılımlar üretip satmaktadırlar; yeter ki ithalâtçı ve kullanıcı, klâvye konusunda bilinçli olsun ve kendi dilinin klâvyesini istesin. (Satıcı firmaların ürettikleri çeşitli klâvyeler arasında Standart Türk Klâvyesi, Microsoft firmasının DOS yazılımlarının klâvye dizini içinde “F440” standardı ile, Windows işletim sistemlerinde ise sadece “Shift Alt” tuşlarına aynı anda basmakla kullanıma hazır bulunmakta; Apple firması’nın ise, “MAC İşletim Sistemi” içinde hem yazılım hem de donanım olarak tamamı Türk Standardları Enstitüsü Klâvyesine uyumlu ve kullanıma hazır bulunmaktadır.)


Gelecek yıllarda okuma yazma bilen her insanın zorunlu gereksinimi haline gelerek daktiloların da yerini alacağı kesin olan bilgisayarlar, ülkemizde genellikle ilkel yöntemlerle kullanılmakta; onparmakla, klâvyeye bakmadan yazma ve kullanma yönteminin yaygınlaşmaması nedeniyle, özellikle yazı işlerindeki zaman ve emek israfı büyük oranlarda bulunmaktadır. klavye3

8-10 sayfalık bir raporun 1-2 parmakla bilinçsiz olarak yazılması ile onparmakla klâvyeye bakmadan yazılması arasında 4-5 katı bulan verim farkı genellikle gözardı edilmekte ve düşünülmemekte, hattâ bilinmemektedir. 

 

Ülkemizde bilgisayarların bilinçsiz kullanılmasının ve onparmakla kullanım yönteminin yaygınlaşmamasının baş etkeni, bilgisayarlarda Türk dilinin özelliklerine ve Türk Standardına uymayan klâvyelerin sorumsuzca yayılması; bunun da nedeni, bilinçsizlik ve kuralların uygulanmamasıdır. Gümrük kanunları; sadece mekanik, elektrikli ve elektronik daktilo klâvyelerinin değil, her türlü alfanümerik klâvyelerin de Standart Türk Kodu’na uymasını zorunlu kıldığı halde, bilgisayar klâvyeleri bu hükümden muafmış gibi (yorum hatalarıyla) mevzuat ihlâl edilmektedir.

 

Türk dilinin özelliklerine göre onparmakla-bakmadan klâvye kullanma yöntemi için çok verimli bir Standart Türk Klâvyesi 1955 yılından beri resmen varolduğu halde, İngiliz dili için 130 yıl önce (Onparmak yönteminin bilinmediği çağlarda) belirlenen (ve Türkçedeki binlerce sözcüğün yazılmasına olanak vermeyen) “Amerikan Standard Code for Information Interchange (ASCII)” klâvyeyi Dünya standardı zanneden ve buna eklenen, Türkçeye has 7 harfin, en kullanışsız yerlere bilinçsizce yerleştirilmesiyle oluşturulmuş klâvyeyi de Q Türkçe standardı olarak kabullenen kullanıcıların bu hususta bilinçsiz oluşları, bilgisayar kullanımındaki verimsizliğin en büyük etkeni olmaktadır.
Klâvyelerin oluşturulmasında bir Dünya standardı yoktur ve değişik dilleri konuşan toplumların ses, hece ve harf ayrıcalıkları varoldukça Dünyanın tek bir standardı olamaz da. Örneğin, Türkçedeki “ç, ğ, ı, İ, ö, ş, ü” harfleri, başta İngilizce olmak üzere birçok dillerin alfabelerinde yoktur. Cyril ve Arap abeceleri, Çin ve Japon harfleri ise bambaşka karakterlerdir. Bunları Dünya standardı olarak birleştirmek bugün için hiç düşünülemediği gibi, değişik dillerdeki seslerinin ve harflerinin çoğunun aynı olduğu Lâtin alfabesini müştereken kullanan İngiliz, Fransız ve Alman klâvyelerinde de ”é, è, ê, ç, ö, ü, β” gibi ayrıcalıklar için bu ülkelerde kendi dillerinin özelliklerine göre düzenlenmiş farklı klâv­yeler kullanılmaktadır. Özet olarak klâvyelerde tek bir Dünya standardı yoktur ve olması gerekmemektedir. 
Ülkemizde 1950’li yıllarda klâvyeyi Türk dili özelliklerine uygun olarak Bilimsel Yöntemlerle Standartlaştırma çalışmaları, yapıcı bir ruhla (1928’de Atatürk’ün yaptığı harf devriminin bilimsel yönü örnek alınarak) geliştirilmiş ve Türkçedeki harflerin kullanılma oranları, sesli-sessiz ilişkileri, hece ve sözcük yapıları, eklentilerin uyum kurallarıyla, parmakların kuvvet, yetenek ve işlekliklerine göre en verimli çalışabilecekleri yerlere harflerin yerleştirildiği, üzerinde çalışanların Dünya şampiyonu bile olabilecekleri (oldukları), rekorlar kırabilecekleri (kırdıkları) Standart Türk Klâvyesi, 20 Ekim 1955 tarihinde, önce “Bakanlıklararası Standardizasyon Komitesi” tarafından, sonra“Devlet Malzeme Ofisi” ve “Türk Standardları Enstitüsü” tarafından resmen kabul edilmiş; bu arada Gümrükler Kanununa da standarda uymayan klâvyelerin ithalini yasaklayan madde eklenmiş; daha sonra ülkeye bilgisayar ithalâtının başlamasıyla da, sadece mekanik, elektrikli ve elektronik daktilolar için değil, bilgisayarlar için de “TS 2117 – UDK 681.6.065” kodu ve “İki Elle Kullanılan Alfanümerik Klâvyelerin Temel Düzeni” başlığı ile (bugün F Türkçe diye bilinen klâvye olarak) tescil edilmiş bulunmaktadır. Fakat bu hükümlerin bilgisayar klâvyeleri için de uygulanması genellikle ihmal edilmektedir.  

Dünyanın en çok konuşulan dili İngilizce olduğu için bilgisayar satışlarında da başta gelen İngiliz klâvyesi, Amerikan ve İngiliz firmalarının bile; gerek donanım, gerekse yazılım bakımından ürettikleri tek klâvye değildir. Üretici firmalar, dil ayrıcalıklarını gözönüne alarak, istenen her türde klâvye ile donanım ve yazılımlar üretip satmaktadırlar; yeter ki ithalâtçı, yerli üretici ve kullanıcı, klâvye konusunda bilinçli olsun ve kendi dilinin klâvyesini istesin. (Satıcı firmaların ürettikleri çeşitli klâvyeler arasında Standart Türk Klâvyesi, Microsoft firmasının DOS yazılımlarının klâvye dizini içinde TS5881 kod “F440” standardı ile; Windows işletim sistemlerinde de aynı kodda mevcut F Türkçe için sadece “Shift Alt” tuşlarına aynı anda basmakla kullanıma hazır bulunmakta; Apple firmasının ise, “MAC İşletim Sistemi” içinde hem yazılım hem de donanım olarak tamamı Türk Standardları Enstitüsü Klâvyesine uyumlu ve kullanıma hazır bulunmakta; Elektronik posta işlemlerinde ise kod tabloları “ISO 8859 table 9” kod’a ayarlanarak –karşı taraf da bilinçli ise- iletişim hiçbir sorun olmadan sağlanabilmektedir.)F Klavye, Türk Dilinin fonetik özelliğine dayanarak; “sık kullanılan harflerin, işlek parmaklara denk getirilmesi” yoluyla aşağıdaki linke tıklayarak görebileceğiniz şekilde olduğu gibi oluşturulmuştur. Ayrıca, aşağıda Türkçedeki harflerin kullanılma sıklığıyla ilgili yapılan istatistikleri de bulabilirsiniz. 

TÜRKÇEDEKİ 29.934 KÖK SÖZCÜĞÜN HARFLERE AYRILIŞI

Harf sırasına göre Miktar sırasına göre Sesli -Sessiz sırasına göre
Sıra Harf Adet Harf Adet Sıra Harf Adet      %
1 A 26323 A 26323 1 A 26323 14,337
2 B 3703 E 16308 2 E 16308 8,883
3 C 2300 K 13542 3 İ 13384 7,290
4 Ç 2104 İ 13384 4 I 7579 4,128
5 D 4532 M 11263 5 U 4952 2,697
6 E 16308 L 10496 6 Ü 4526 2,465
7 F 2251 T 9669 7 O 3635 1,980
8 G 2042 R 8698 8 Ö 916 0,499
Sesli Toplamı: 77623 42,279
   
9 Ğ 1214 N 8206 1 K 13542 7,376
10 H 3577 S 7929 2 M 11263 6,135
11 I 7579 I 7579 3 L 10496 5,717
12 İ 13384 U 4952 4 T 9669 5,266
13 J 125 D 4532 5 R 8698 4,738
14 K 13542 Ü 4526 6 N 8206 4,470
15 L 10496 Y 3773 7 S 7929 4,319
16 M 11263 B 3703 8 D 4532 2,468
17 N 8206 O 3635 9 Y 3773 2,055
18 O 3635 H 3577 10 B 3703 2,017
19 Ö 916 Z 3083 11 H 3577 1,948
20 P 2379 Ş 2851 12 Z 3083 1,679
21 R 8698 P 2379 13 Ş 2851 1,553
22 S 7929 C 2300 14 P 2379 1,296
23 Ş 2851 F 2251 15 C 2300 1,253
24 T 9669 V 2236 16 F 2251 1,226
25 U 4952 Ç 2104 17 V 2236 1,218
26 Ü 4526 G 2042 18 Ç 2104 1,146
27 V 2236 Ğ 1214 19 G 2042 1,112
28 Y 3773 Ö 916 20 Ğ 1214 0,661
29 Z 3083 J 125 21 J 125 0,068
Toplam: 183596

Toplam:

183596

Sessiz Toplamı:

105973 57,721
   
183596 100,00

1000 sesli harfle 1376 sessiz harf kullanılır.

F Klâvye Harf Yerleşimleri Tabloları
Hazırlanan İlk Klâvye Tablosu (Yalnızca Harfler)1
3
Not: Klâvyelerdeki tuş sayısı ne olursa olsun, şekildeki Türk Alfabesi harflerinin ve rakamların yerleri değiştirilemez. Diğer tuşların yerleri ve üzerindeki bilgiler önceden belirtilmek ve şekildeki yerleştirime uygun olmak kaydıyla düzenlenebilir.
4
5

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


4 × = 24