ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

BENZER HABERLER

Özel Eğitim Dersi Özel Eğitim Modül Sınavı

meb ders oyun

Ana Sayfa » Meslek Dersi Yazılıları » Çocuk Gelişimi Bölümü Yazılı Soruları » Özel Eğitim Dersi Özel Eğitim Modül Sınavı
Çocuk Gelişimi Bölümü Yazılı Soruları kategorisinde bulunan bu haber 11 Kasım 2012 tarihinde güncellenmiş ve 1 views bu yazıyı okumuştur.


çocuk gelişimi yazılı sorularıÖzel Eğitim Dersi Özel Eğitim Modül Sınavı 

1)  Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin amaçlarından değildir?

A) Engelin ortadan kaldırılması

B) Bireyin bağımsız davranışlar geliştirmesi

C) Toplum içindeki rollerini gerçekleştirebilmesi

D) Temel yaşam becerilerini geliştirmesine yardımcı olmak

E) Her bireyin durumuna uygun eğitim alması

 

2) “Bireyin psikolojik, fizyolojik, anatomik özelliklerinde geçici ya da kalıcı türden bir kayıp yapı ya da işlev bozukluğudur.” Bu cümle, aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?

A) Kaynaştırma  

B) Yetersizlik  

C) Zedelenme- sapma  

D) Sakatlık  

E) Özür-engel

 

3) Engelliliğin genel nedenleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde belirtilmiştir?

A) Yaşanılan olumsuz çevre koşulları

B) Doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası nedenler

C) Kromozomsal nedenler

D) Kazalar ve doğum sırası hatalar

E) Yanlış ilaç kullanımı, zehirli gazlar

 

4) “Bacakların olmayışı yürümeyi engeller, parmakların sakatlığı kalem tutmayı engeller ve birey yapmak istediği rolleri yerine getiremez.” Bu durum aşağıdaki seçeneklerden hangisinin açıklamasıdır?

A) Zedelenme- sapma    

B) Yetersizlik   

C) Özel gereksinimi olan birey  

D) Özür-engel      

E) Sakatlık

 

5) Aşağıdakilerden hangisi engeli önlemek için dikkat edilmesi ve yapılması gereken durumlardan  

değildir?

A)Yakın akraba evliliği gerçekleştirilmemeli

B)Bebek doğduğu andan itibaren mutlaka düzenli doktor kontrollerine götürülmeli

C)Bireyin zedelenme dışında kalan diğer özelliklerinin etkin gelişimi sağlanmaya çalışılmalı

D)Beslenme ve sağlığa dikkat edilmeli

E)Bulaşıcı bir hastalığın olup olmadığı araştırılmalı

 

 6)  “Özel eğitim gerektiren tüm bireyler ilgi, istek, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır.”açıklaması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almıştır?

A) Bireysel Eğitim programında

B) 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

C) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

D) Özel eğitim konsey kararları

E) 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu

 

7) Aşağıdakilerden hangisi  özel gereksinimli bireylerin eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktalardan   değildir?

A)Öğretilecek şeyin önce tamamı çocuğa öğretilmelidir

B)Çocuk öğrenemediği taktirde ısrar edilmemelidir

C)Çocuk olduğu gibi kabul edilmelidir

D)Çocuğun önce yapabileceği şeylerden başlanmalıdır

E)Çocuğa öğretilenler sık sık tekrar edilmelidir.

 

8) Aşağıdakilerden hangisi engel olma nedenlerinden doğum sonrası nedenlerden değildir.?

A)Ağır doğum sarılığı   

B)Doğal afetler  

C)Yetersiz beslenme   

D)Kromozomsal nedenler 

E)Düzensiz aşılama

 

1.Ailelerin gizlemesi ve bildirmek istemeyişi.

2.Araç gereçlerde yetersizlik

3.Hastanelerde, okullarda, evlerde belirlenmesi

4. Yöntem ve tekniklerde yetersizlik

9) Özel eğitime muhtaç çocukların özür gruplarına ve yaşlarına göre sayılarının tam olarak belirlenememesinin nedeni yukarıdaki maddelerden hangileridir ?

 

10) Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinimli bireye sahip ailelerin yaşadığı  2.tepkilerdendir?

A)Kızgınlık    

B)Depresyon          

C)Reddetme                    

D)Acı çekme                      

E)İnkar

 

 11) Aşağıdakilerden hangisi engel olma nedenlerinden doğum öncesine aittir?

A)Çok sayıda ve sık hamile kalınması veya doğum yapılması

B)Doğumun beklenen süreden önce ve güç olması

C)Ağır doğum sarılığı

D)Zehirlenmeler

E)Bebeğin oksijensiz kalması

 

12) Özel gereksinimi olan öğrencilerin özel eğitim desteğiyle araç gereç donanımıyla normal sınıflarda akran gruplarıyla eğitim görmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Sakatlık              

B) Kaynaştırma           

C) En az kısıtlayıcı eğitim ortamı

D)  Özür Engel 

E) Zedelenme

 

13)  “İyi görememe, işitememe, zihinsel engelden dolayı algılayamama” gibi kavramlar aşağıdaki terimlerden hangisi ya da hangileriyle doğrudan ilgilidir?

A) Yetersizlik    

B) Özür- engel      

C) Zedelenme- sapma              

D) Sakatlık       

E) Özel gereksini olan birey

 

14)  Engelli çocuğa sahip olan aile çocuğunun bağımsız davranışlar geliştirebilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisini yapmalıdır?

A) Yaptığı her işte çocuğa yardımcı olmalıdır.

B) Onun yerine kendisi yaparak görmesini sağlamalıdır.

C) Deneme yanılma yoluyla öğrenmesine fırsat vermelidir.

D) Kardeşlerinin yardımcı olmasını sağlamalıdır.

E) Akrabalarının yardımcı olmasını beklemesi

 

15)  Çocuğun eğitiminde başarıya ulaşabilmek ve olumlu sonuç alabilmek için yapılması gereken en önemli şey aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anaokuluna göndermelidir.

B) Özürlü çocuğu olan ailelerden sormalıdır.

C) Kaynaştırma eğitimi almalıdır.

D) Aile eğitimin her aşamada katılmalıdır.

E) Öğretmenden yardım alınmalıdır

 

16) Yetersizlikten etkilenmiş ailenin geçirdiği evreler sırasına göre, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Uyma, inkar, kabul

B) Depresyon, suçluluk, kabul ve uyum

C) Kızgınlık, normal karşılama, erken tanı

D) Üzüntü, önleme, nedenini araştırma

E) Kırgınlık, şaşkınlık, uyum

 

17)  Engelli çocuğa erken tanı konulması neyi önlemiş olur?

A) Ailenin üzülmesini

B) Çocuğun engelden en az etkilenmesini

C) Çocuğun akranlarından geri kalmasını

D) Özrün kolay atlatılmasını

E) Çocuğun engelinin düzelmesini

 

18) Ekip çalışmasında kimler görev almaktadır?

A) El sanatları ve uğraşı terapisti, özel eğitim sınıf öğretmeni

B) Sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişimi öğretmeni

C) Doktor, hemşire, hasta bakıcı

D) Alan uzmanı, aile, doktor, eğitimci

E) Aile, öğretmen, fizyoterapist

 

1.Ailenin eğitimli ve bilinçli oluşu

2.Erken tanı ve tedavi yöntemlerinin bilinişi

3.Toplum tarafından, bireyin sosyal yaşam hakkı olduğunu kabul edilemesi

4.Ailenin uzman desteği alması, terapi görmesi

19) Yukarıdakilerden hangisi engelli çocuğun kabulünü kolaylaşır?

A) 1,2,3         

B) 1,2,4     

C) 1,2,3,4            

D) 2,4       

E) 1,4

 

20)  Aile eğitimi aşağıdakilerden hangisine verilir?

A) Tüm aile bireylerine     

B) Annelerden oluşan gruba   

C)Babalardan oluşan gruba    

D)Kardeşlerden oluşan gruba    

E) Hepsi

 

21) Bireyin özrüne ad koyma derecesini ve bireyin bundan etkilenme durumunu belirlemeye ne ad verilir?
A) Özür                           

B) Çeşitlilik ilkesi                    

C) Tanı             

D) Gereksinim              

E) Değerlendirme

 

22) Özel gereksinimi olan bireylerin özür durumu, derecesi, yetenekleri,ilgileri ve diğer yönlerinin incelenmesini aşağıdaki hangi ilke kapsar?
A)Bütünlük ilkesi         

B)Çeşitlilik ilkesi         

C)İşbirliği ilkesi    

D)Derinlik ilkesi     

E)Erken tanı

 

23) Özel gereksinimi olan bireyin yalnız incelendiği zamanki durumu değil, o ana kadar olan gelişimininde incelenmesini aşağıdaki hangi ilke kapsar?
A)Bütünlük ilkesi        

B)Çeşitlilik ilkesi         

C)İşbirliği ilkesi       

D)Derinlik ilkesi      

E)Hiçbiri

 

24) Aşağıdakilerden hangisi özür türlerinden biri değildir?

A) Görme engelliler     

B) İşitme engelliler    

C) Zayıf çocuklar    

D) Uyumsuz çocuklar    

E) Öğrenme güçlüğü olanlar

 

25) Osmanlı Devletindeki üstün zekâlıların eğitimi konusunda dünyada ilk uygulamalar arasında yer alan kurum hangisidir?

A) Çocuk Esirgeme     

B) Darülaceze           

C) Çocuk yuvaları        

D) Enderun okulları        

E) Daruşşafaka   

 

Çocuk Gelişimi ve Kız Meslek Lisesi Dersleri Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Meslek Dersleri Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


× 2 = 12