Proje Hazırlama Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

meb ders oyun

Ana Sayfa » Yazılı Sorularımız » Proje Yazılı Soruları » Proje Hazırlama Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları
Proje Yazılı Soruları kategorisinde bulunan bu haber 11 Kasım 2013 tarihinde güncellenmiş ve 2.377 views bu yazıyı okumuştur.

 proje hazırlama yazılı soruları

…  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI … LİSESİ   12 FEN  SINIFI

 PROJE HAZIRLAMA DERSİ 

1. DÖNEM  2.  YAZILI SORULARI

1.     Bilgi nedir? Bilgi çeşitleri nelerdir? (10 p)

2.     Proje nedir? Bir Proje’de Neler Olmalıdır? Açıklayınız. (10 p)

3.     Bilimsel proje hazırlamanın basamaklarını yazınız. (10 p)

4.     Proje yarışmalarından 4 tanesinin tam adını yazınız? (10 p)

5.     Gerçek ve Teori nedir? Açıklayınız. (10 p)

6.     Gözlem nedir? Gözlem çeşitleri nelerdir.Örneklerle açıklayınız. (10 p)

7.     Bilimsel Çalışmanın özellikleri nelerdir ? Maddeler halinde yazınız. (10 p)

 

8.  Bilimsel bir problemin çözümü için çalışan bir bilim insanının önce gözlem yapmasının nedeni;

I.   Bilimsel problemi belirlemek

II   Problemin yanıtını bulmak

III. Veriler toplamak

IV. Verilerin doğruluğunu ortaya koymak

Yukarıdakilerden hangi yada hangileri olabilir?

         A)    Yalnız II       B)     I ve II         C)    Yalnız III

                D)    I ve IV                    E)     II, III ve IV

 

9.  Bilimsel çalışmalarda bilim insanının yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A.   Nitel gözlemler yapmak

B.   Problemi belirlemek

C.   Hipotez kurmak

D.   Yeni gerçekleri tahmin etmek

E.   Teoriler geliştirmek

 

10.  "Belirli virüslerin farelerde kanser oluşturduğu hipotezini doğrulamaya çalışan bir biyolog iki grup fare ile kontrollü deneyler yapıyor."

         Böyle bir çalışmada, bu araştırmacının   aşağıdakilerden hangisini uygulaması akılcı bir çalışma olacaktır?

A)    Her iki grup fareye de virüs içeren sıvının enjekte edilmesi

B)     Bir gruba virüs içeren sıvının, diğer gruba ise farlı bir virüs bulunmayan sıvının enjekte edilmesi

C)    Bir gruba virüs bulunan sıvı, diğer gruba ise farklı bir virüs bulunan sıvının enjekte edilmesi

D)    Her iki gruba da virüs içermeyen sıvının enjekte edilmesi

E)    Her iki gruba da bakteri bulunan bir sıvının daha sonrada virüslerin verilmesi

 

11.  Sigara akciğer kanserinin etkenidir. “Öyleyse sigara içen insanlarda akciğer kanserinin görülme olasılığının çok daha fazladır.” diyen bir bilim adamının    yaptığı iş aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Hipoteze dayalı tahminde bulunmak

B)    Problemlerle ilgili veri toplamak

C)    Verilerden yararlanarak hipotez kurmak

D)     Nitel gözlem yapmak

E)     Kontrollü deney yapmak

 

12. Bilimsel bir problemin çözümünde bilim insanının izleyeceği yolun evreleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I. Hipotez Kurmak

II. Gözlem Yapmak

III Verileri Toplamak

IV Kontrollü Deneyler yapmak

V Hipoteze Dayalı Tahminler Yapmak

A)    II-III-V-I-IV                                 

B)     I-III-II IV-V

C)    II-III-I V-IV                                  

D)    III-II-I IV-V

E)     III-II-I-V-IV

 

13.  Aşağıdakilerden hangisi nitel gözlemle ilgili doğru açıklamadır?

A)    Güvenilir bir gözlemdir.

B)    Araç yardımı olmadan yapılamaz

C)    Miktar hakkında bilgi verir

D)    Olayların ayırıcı özelliğini belirler

E)     Bilimde en çok kullanılan gözlem çeşididir.

 

14Aşağıdakilerin hangisi nicel gözleme örnek olarak verilebilir?

A)    İyot nişasta ile mavi mor renk oluşturur.

B)     Bitkilerde çok sayıda hücreden oluşur

C)    Göz bozukluğunun derecesinin saptanması

D)    İnsan kanının rengi kırmızıdır.

E)     Fenol kırmızının rengi asidik ortamda sarıya dönüşür

 

15..   Aşağıdakilerden hangileri bilimsel yöntemin esaslarını oluşturur?

 I.    Gerçekçi olmak

II.   Hipotez düzenlemek

III   Nitel gözlem yapmak

IV  Otorite kabul etmemek

 V    Nicel gözlem yapmak

 

A)    I ve II

B)    I, III ve IV

C)    I, IV ve V

D)    I, II ve V

E)     I, II, IV ve V

 

16.   Canlılarda bazı özelliklerin (karakterlerin) döller boyunca nasıl iletildiği aşağıdaki hangi bilim dalı tarafından incelenir?

A)    Evrim

B)     Biyokimya

C)    Fizyoloji

D)    Sistematik

E)     Genetik

 

17.  Bir bilim insanı, “Bazı vücut hücrelerinde, diğerlerine oranla daha fazla mitokondri bulunur” hipotezini kanıtlamaya çalışmaktadır. Bu bilim insanının yapacağı ilk iş ağıdakilerden hangisidir?

A)    Hipotez değiştirmek

B)     Kontrollü deneyler yapmak

C)    Yeni kanıtlar ve veriler aramak

D)    Hipoteze dayalı tahminler yapmak

E)     Nicel gözlemler yapmak

 

18.  Bilimsel bir problemin çözümünde aşağıdakilerden hangisinin uygulanması bilimsel yöntemin esaslarına uymaz?

A)    Problemi destekleyen verileri toplamak

B)     Problemi objektif olarak ele almak

C)    Nicel gözlem yapmak

D)    Otoriteyi her koşulda desteklemek

E)     Kontrollü deneyler düzenlemek

 

 

19. I.   Sperm hücresi küçük ve hareketlidir.

     II. Döllenme, yumurta kanalı kanalında olur.

   III.Yumurta hücresi büyük ve hareketsizdir.

   IV.Yumurta hücresi besin depo eder.

     Yukarıda verilere dayanarak “yumurtanın döllenmesi için sperm gereklidir.”

Sonucuna varan bilim adamının kullandığı bu ifade için aşağıdakilerden   hangisi doğrudur?

 

A)    Tahmin

B)     Gerçek

C)    Nicel Gözlem

D)    Veri

E)     Hipotez

 

20. "Bütün canlı hücreler hayatsal faaliyetlerini sürdürmek için enerji (ATP) sentezi yaparlar. Eğer bütün hücreler ATP sentezleyebiliyorsa sentezi sağlayan enzimleride bulunmalıdır.”

 Düşüncesini öne süren bir bilim adamının yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisinde  belirtilmiştir?

A)    Hipotez kurmak

B)     Hipoteze dayalı tahminler yapmak

C)    Verileri tolamak

D)    Kontrollü deneyler yapmak

E)     Sonuçları teori halinde  açıklamak

 

21. Aşağıdakilerden dört tanesi birer gözlem, bir tanesi bu gözlemlerden çıkarılan sonuçtur. Bu sonuç hangisidir?

A)    Karbondioksitsiz ortamda yeşil bitkiler fotosentez yapamaz

B)     Işık şiddeti fotosentez hızını etkiler.

C)    Su miktarındaki artış, fotosentez hızını belirli oranda artırır.

D)    Kolorofil pigmenti fotosentez için gereklidir

E)     Yeşil bitkilerin organik besin maddesi üretimleri bazı faktörlere bağlı olarak değişir

 

22.  I.   Problemin belirlenmesi

      II.  Teori haline gelmesi

     III. Gözlemler yapmak

    IV. Hipotez geliştirmek

    IV. Kontrollü deneyler yapmak

Yukarıda, bilimsel yöntem uygulamalarından bazıları karışık olarak verilmiştir. Doğru sıraya konulduğunda üçüncü sırada hangisi olmalıdır?

A)    I

B)     II

C)    III

D)    IV

E)     V

                         

…  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …   12 FEN  SINIFI

 PROJE HAZIRLAMA DERSİ  1. DÖNEM  2.  YAZILI SORULARI  (cevap anahtarı)

 

1.  Bilgi nedir? Bilgi çeşitleri nelerdir? (10 p)

CEVAP :  Bilgi çeşitleri nelerdir?Sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür.

a)    Gündelik Bilgi     b)    Teknik Bilgi    c)     Sanat Bilgisi      d)     Dini Bilgi     e)     Bilimsel Bilgi

 

2.   Proje nedir? Bir Proje’de Neler Olmalıdır? Açıklayınız. (10 p)

Proje, önceden belirlenmiş bir süre içersinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.

a)  Kapak Sayfası   b)  Projenin Özeti  c)  Giriş    d)  Proje Metni    e)  Sonuç ve Öneriler   f)  Kaynakça  

 

3.  Bilimsel proje hazırlamanın basamaklarını yazınız. (10 p)

        ·         Projenin konusunu seçmek

        ·         Bilgi toplamak

        ·         Bilimsel yöntem

        ·         Kontrollü deney yapmak ve sonuçları kaydetmek

        ·         Grafikler, Tablolar, Çizimler, Modeller

        ·         Sunuş

        ·         Rapor Yazma

        ·         Yaptığını Göster

 

4.            Proje yarışmalarından 4 tanesinin tam adını yazınız? (10 p)

İnepo  -  Tübitak  -     Düş çizgisi  -   Liseler arası web tabanlı proje yarışması

 

5.            Gerçek ve Teori nedir? Açıklayınız. (10 p)

Gerçek: Bütün bilim adamlarınca dogrulugu kabul edilen degerlere gerçek denir.gerçekler yapılan gözlemler sonucu her zaman aynı neticeyi verirler.

Teori: Kısaca kökleşmiş hipotezlerdir.dogrulugu ıspatlanmadıgı gibi çürütülememiş ve yeni bulgularla devamlı desteklenen hipotezlerdir.hipotezlere göre gerçeklere daha yakın olmasına rağmen çürütülmeside mümkündür.

 

6. Gözlem nedir? Gözlem çeşitleri nelerdir.Örneklerle açıklayınız. (10 p)

Gözlem :Beş duyu organlarıyla yapılan incelemelerdir.ikiye ayrılır.

A)Nitel gözlem : Ölçü aletleri kullanılmadan yapılır.

B)nicel gözlem : Ölçü aletleri kullanılarak yapılır.

 

7.            Bilimsel Çalışmanın özellikleri nelerdir ? Maddeler halinde yazınız. (10 p)

·         Varlık ya da olay, objektif olarak tanıtılır.

 ·         Önyargı yoktur.

·         Taraf tutulmaz

 ·          Açıklık vardır.

·          Düşünce ve vicdan hürdür.

 ·          Araç, bilimsel araştırma yöntemidir. 

 

Proje Hazırlama Dersi Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

  

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 4 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


× 8 = 64

ahmet dursun - newyork
19 Kasım 2013 - 12:52

yuh be sorular çok zormuş… :(

meb ders yazılı sorusu - bulgaristan
19 Kasım 2013 - 21:12

mebdersleri.com yazılı sorularınız çok güzel ve faydalı, teşekkür ederiz.

asya -
09 Ocak 2014 - 23:39

acaba bunların cevaplarıda yok mu şimdi hmn lazım lütfen

asya -
09 Ocak 2014 - 23:40

ama testlerin cevabı