Sağlık Hizmetlerinde İletişim Dersi Yazılı Sınav Soruları

meb ders oyun

Ana Sayfa » Yazılı Sorularımız » Sağlık Yazılıları » Sağlık Hizmetlerinde İletişim Dersi Yazılı Sınav Soruları
Sağlık Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 13 Kasım 2012 tarihinde güncellenmiş ve 1 views bu yazıyı okumuştur.

 

Sağlık Hizmetlerinde İletişim Dersi Yazılı Soruları


1. “İki öğe arasında duygu, düşünce, tutum ve bilgilerin aktarılması” olarak tanımlanan kavram hangisidir?
A.Güdü       

B.İletişim       

C.Hiyerarşi       

D.Kendini tanıma 

2.Aşağıdakilerden hangisi çevresel kaynaklı stresörlerden değildir?
A.Görevsel Stresörler           

B.Ekonomik stresörler
C.Politik stresörler               

D.teknolojik stresörler

3. “Çeşitli nedenlerle insanların birbiri ile anlaşamaması ve sürtüşmeye girmesi “ olarak tanımlanan kavram nedir?
A. Çatışma       

B.Stres     

C.Ego geliştirme     

D.Hiyerarşi

4. Kaynak (1), Mesaj (2), Alıcı (3), Geri bildirim (4), Kanal (5)
Yukarıda numaralanmış olarak verilen iletişim öğelerinin doğru olarak sıralanış şekli hangisidir? 
A.1,5,2,3,4     

B.1,3,2,5,4     

C.1,2,5,3,4     

D.1,2,3,5,4

5. Sevme, ait olma, benimseme, kimlik duygusu kazanma, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki insan gereksinimlerinden hangisine aittir?
A.Kendini gerçekleştirme      

C.Saygınlık gereksinimi
B.Sosyal gereksinim      

D.Emniyet gereksinimi

6.Stresi gidermeyen ancak, geçici iyileşme oluşturan stresle baş etme yöntemi nedir?
A.Sosyal destek alma               
B. Zaman yönetimini kullanma
C.kaçınmacı yöntemler kullanma     
D. Spor yapma

7. Davranış (1), Gereksinimlerin uyarılması (2), Tatmin olan gereksinimler (3) , Tatmin arayan gereksinimler (4). Aşağıdakilerden hangisinde güdüleme süreci doğru sıralamada verilmiştir. 
A. 4,1,2,3       

B. 4,2,1,3       

C.4,3,1,2         

D. 4,3,2,1

8.” Aynı odada oturan memurlardan birinin diğerini rahatsız etmek maksadıyla odayı dağıtması, onun sevmediği kişiyi odaya çağırması, gürültü yapması vb.” davranışlarda bulunması, çatışmanın ortaya çıkardığı yıkıcı tartışma türlerinden hangisini ifade eder?
A.Yoksun bırakma         

B.Suçlu hissettirme
C.Yaraya dokunma       

D.Tedirgin etme

9. “Olumlu yada olumsuz bazı yaşam olaylarının oluşturduğu gerilim durumu”na ne denir?
A.Çatışma     

B.Stres       

C.Ego geliştirme     

D.Hiyerarşi

10.Aşağıdaki yazılı iletişim araçlarından hangisi kitleye yöneliktir?
A.Telgraf       

B.Rapor       

C.Gazete     

D.Mektup

11.Bir kuruluşun genel müdüründen emir komuta zincirini takip ederek aşağıya doğru uzanan iletişim hangisidir?
A.Yukarıdan aşağıya iletişim     

B.Aşağıdan yukarıya iletişim
C.Yatay iletişim                           

D.Doğal iletişim

12. “Bireyin kendi düşünce ve davranışlarını çeşitli nedenlerle değiştirerek kendisinden farklı gördüğü grup normu doğrultusunda düşünmesi yada davranması” nı hangisi ifade eder?
A. Uyma       

B. İtaat       

C.İsyankarlık       

D.Boyun eğme

13.Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşi için söylenmiş yanlış bir ifadedir?
A.Bir kuruluşun yetki ve sorumluluk dağılımını gösterir.
B.Statü, yetki ve saygınlık önemlidir.
C.Üst kademelere çıkıldıkça yöneticiler arasındaki yatay iletişimin sayısı azalır.
D.Üst kademelerde kendine güveni olmayan yöneticiler daha ılımlı ve yumuşaktır.

14. “Bir istek yada bir durumu bildirmek maksadıyla özel yada kamu kurum ve kuruluşlarına yazılan yazılara” ne denir?
A.Rapor     

B.Dilekçe     

C.Faks       

D.Özgeçmiş (CV)

15. “İletişim sürecini başlatan ve hedef yada alıcıya belirli bir bilgi yada mesajı ulaştırmak isteyen kişi yada kuruluş” hangisidir?
A.Mesaj     

B.Kaynak     

C.Kanal     

D.Alıcı       

16.Aşağıdakilerden hangisi grubun bir özelliği değildir?
A.Ortak norm ve davranış ilkelerini paylaşırlar
B.Ortak amacı paylaşır ve bu amaç için haberleşir
C.En az bir kişiden oluşan sosyal olgudur.
D.Aralarında çeşitli rol farklılaşması bulunur.

17. I.Cümleler dilbilgisi kurallarına uygun , kısa ve anlaşılır olmalı
     II. Resmi yazılar asla kontrol edilmeden gönderilmemeli
     III. Zorunlu olmadıkça yabancı sözcükler kullanılmamalı
     IV. Noktalama işaretleri doğru kullanılmalı
Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri yazışmalar yapılırken uyulması gereken biçimsel kurallardır?
A. I ve III       

B. II ve IV       

C. I, II ve III       

D.I, II, III, ve IV

18.Çok sayıda insanın bulunduğu ve bunların birbirini tanıma fırsatı bulamadıkları grup türü hangisidir?
A. Birincil Gruplar         

B. İkincil gruplar     
C.Üyelik grupları           

D.Referans grupları

19.  I.Kişinin kendini değerlendirme gereksinimi
       II. Grup içinde yaşamanın insanın doğasında olması
       III. Kişinin tek başına ulaşamayacağı amaca ulaşması
Yukarıdakilerden hangisi / hangileri grubun oluşumuna neden olan faktörlerden biridir?
A. I ve II     

B. II ve III       

C. I ve III       

D.I , II ve III

20. Aşağıdakilerden hangisi kardeş kıskançlığını sınırlandırmak ve engellemek için ailenin yapmaması gereken davranışlardandır?
A.Kıskançlık doğal karşılanmamalıdır.
B.Kardeş anlaşmazlıklarında araya girilmemelidir.
C.Çocuklardan birinin başarısı öne çıkarılmamalıdır.
D.başkalarının yanında çocuğun kıskançlık gösterdiği söylenmemelidir.

21.Aşağıdakilerden hangisi “ kalabalık” için söylenmiş doğru bir ifadedir?
A.rastlantısal olarak bir araya gelmişlerdir.
B.yüz yüze etkileşim yoktur.
C.Bilinçli olarak ortak bir amaç paylaşmazlar.
D.Hepsi özelliğidir.

22. . “Sadece kendini ilgilendiren konuları dinleme” hangi tür dinlemedir
A.Görünüşte Dinleme           

C.Seçici dinleme
B.Saplantılı dinleme   

D.Tuzak kurucu dinleme

23.Aşağıdakilerden hangisi formal grubun özelliği değildir?
A. Bir plan çerçevesinde kuruluşun belirli fonksiyonlarını yerine getirmek için oluşmuştur.
B.Gruptaki kişilerin statü ve iletişim biçimleri önceden belirlenmez.
C.Üyeler arasında yaş, yetenek  hiyerarşiyi oluşturur.
D. Her üyenin grupta bir rolü vardır.

24. Aşağıdakilerden hangisi kullanıldığında anlatma hatası oluşmaz?
A.Sen dilinin kullanılması
B.Yöresel dil kullanılması
C.Jest ve mimiklerin yerinde kullanılması
D.Göndericinin konu hakkında bilgisinin az olması

25. “Bedenimizin, düşüncelerimizin, duygularımızın birbiri ile ilişki kurabilmesi, kendi duygu ve davranışlarımız ile ilgili anlayış geliştirme” hangisidir?
A.Kendini tanıma   

B.İletişim   

C.Güdüleme   

D.İhtiyaçlar hiyerarşisi

26. Kendini tanıma penceresinde “kendimizce bilinen, başkalarınca bilinmeyen” özelliklerimiz hangi bölümü oluşturur?
A.Açık       

B.Kör(kapalı)       

C.Gizli     

D.Bilinmeyen

27.Kişinin rolünü iş ortamı dışında da sergilemesine ne denir? 
A.Algılanan rol         

B. Rol katılığı
C.Beklenen rol         

D. Rol çatışması

28.Aşağıdakilerden hangisi raporda bulunması gereken özellikler için yanlış söylenmiştir?
A. Rapora rapor yazımını isteyen makama hitap ile başlanmalı
B.Konu ile ilgili olay belirtilmeli
C.Rapor sonuna raporu yazan kişi kendi düşüncelerini kanılarını yazmamalı
D.Raporda konudan sonra inceleme sonucu elde edilen bilgiler ve sonuç yazılmalı
  

1.Kişi gerçekten doğru olduğuna inandığı için itaat etmişse , bu itaat  davranışı _____________________________ sonucu görülmüştür.

2.Gerek resmi, gerekse resmi olmayan iletişimde sözel istek iletirken ___________________________ edilmelidir.

3.Daha çok iş başvurularında kullanılan, kişinin kendine ilişkin bilgileri kısaca yazmasına _____________________________ yazma denir.

4.Bir kuruluşta dikey iletişim  sağlıklı bir şekilde gerçekleşmediğinde söylenti ve dedikodu olarak bilinen  ___________________________ kendini gösterir.

5.Karşıdaki kişiyi küçültmeyen, rahatsız etmeyen sözcüklerden oluşan dile _________   ____________________ dil denir.

6.Bir kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak anlamaya çalışmasına ______________________________ denir.

7.Ortak yasalara uyularak bir arada yaşayan insan topluluğuna  __________________________ denir.

8. Dilin  doğru ve güzel seslendirilme becerisine ________________________denir.

 

Sağlık Dersi Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 3 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


× 4 = 8

Anonim -
11 Kasım 2013 - 18:30

cevapları nerede

merwe -
11 Kasım 2013 - 18:31

cewaplar nerede

Anonim -
05 Ocak 2014 - 18:46

bu ne yaw