ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

BENZER HABERLER

Sağlık Meslek Lisesi 9.Sınıf Anatomi ve Fizyoloji 2.Dönem 3.Sınav

meb ders oyun

Ana Sayfa » Meslek Dersi Yazılıları » Sağlık Meslek Dersleri Yazılı Soruları » Sağlık Meslek Lisesi 9.Sınıf Anatomi ve Fizyoloji 2.Dönem 3.Sınav
Sağlık Meslek Dersleri Yazılı Soruları kategorisinde bulunan bu haber 07 Kasım 2013 tarihinde güncellenmiş ve 199 views bu yazıyı okumuştur.

sağlık meslek yazılı soruları….  Sağlık   Meslek   Lisesi … Öğretim yılı

9/A ve 9/B Hemşirelik Sınıfları

Anatomi ve Fizyoloji Dersi 2.Dönem  3.Sınavı

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.  (Her sorunun değeri 2,5 puan olup toplamda 100 puandır.)

1. Aşağıdakilerden hangisi Erkek iç üreme organı değildir?

A) Testis                                              

B ) Skrotum                                     

C ) Epididymis                                 

D ) Ductus deferans                   

E ) Prostat

 

2 Aşağıdakilerden hangisi Penisin bölümlerinden biridir?

A ) Skrotum                                        

B ) Tunica albuginea                       

C ) Ductus Deferens     

D ) Glans                                      

E ) Epididymis

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Kadın iç üreme organlarından birisidir?

 A ) Labia Majör                                 

B ) Labia Minor                                

C ) Cilitoris                                      

D ) Uterus                                    

E ) Vestibilum Vajina

 

4. Aşağıdakilerden hangisi uterusun en içteki ve fonksiyonel tabakasıdır?

A ) Fundus uteri                               

B ) Endometrium                             

C ) Korpus uteri                             

D ) Myometrium                         

E ) Parametrium

 

5. Aşağıdakilerden hangisi uterusun kas tabakasıdır?

A) Ligamentum latum                      

B) Fundus uteri                                

C) Parametrium                             

D) Myometrium                         

E) cervix uterix      

     

6. Vajinanın üst arka bölümü ile rektum arasında oluşan periton çıkmazına ne ad verilir?

A) Portio                                           

B ) Serviks                                          

C ) Douglas                                    

D ) İnternal os                             

E ) Kollum

 

7.Aşağıdakilerden hangisi uterusun pozisyonunu korumasını sağlayan bağlardan biridir?

A ) Ligamentum kardinale           

B ) Portio vaginalis                           

C ) fornix vajina                           

D ) Cavitas uteri                          

E ) Seroza tabakası

 

8. Meme bezlerinin süt salgılamasına ne ad verilir?

A ) Aerola                                        

B ) Laktasyon                                    

C ) Mensruasyon                          

D ) Desguamasyon                      

E ) Proliferasyon

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Oligospermi’nin ortalama aralığıdır?

A ) 1 cm3 de 10 – 20 milyon sperm olması                           

B ) 1 cm3 de 20 – 30 milyon sperm olması  

C ) 1 cm3 de 30 – 60 milyon sperm olması                           

D ) 1 cm3 de 60 – 120 milyon sperm olması                     

E ) 1 cm3 de 5 – 10 milyon sperm olması  

 

10. Böbreklerde geri emilim ve sekresyon olayları hangi bölümde yapılır.

A) Henle Kulpu                            

B) Proksimal tubulus                      

C) Glomerulus                          

D) Filtrasyon                             

E) Bowman kapsülü

           

11. 13 – 14 yaşlarda görülen ilk adet kanamasına ne ad verilir?

A) Menepoz                                    

B) Klimekteryum                               

C) Menarş                                      

D) Ovulasyon                              

E) Siklus        

   

12. Penisin uç kısmına ne ad verilir?

A) Radix penis                                 

B) Corpus penis                                  

C) Skrotum                                    

D) Glans penis                             

E) Septum penis           

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Testislerde üretilen spermatitlerin olgunlaşmasını ve depolanmasını sağlar?

A) Ductus deferens                       

B) Epididymis                                      

C) Anulus inguinalis                    

D) Prostat                                     

E)  Vesicula seminalis  

        

14. Kadınlarda Apış arasında yer alan dış genital organların tamamına ne ad verilir?

A) Perineum                                    

B) Portio                                              

C) Vulva                                          

D) Mons pubis                             

E) Puberte   

        

15. Aşağıdakilerden hangisi Menstrüel siklüsü düzenleyen hormonlardandır?

A) Somatotropin                             

B) Prolaktin                                         

C) Androjen                                    

D) FSH-LH                                     

E) TSH

           

16. Aşağıdakilerden hangisi ovumun uterusa taşınmasını sağlar?

A) Ampulla                                     

B) İnfindibulum                                      

C) Tuba uterina                             

D) Pars uterina                           

E) Fundus            

 

17. Aşağıdakilerden hangisi gözün renkli kısmıdır?

A) Pupilla                                        

B) İris                                                        

C) Sklera                                         

D) Kornea                                   

E) Stroma 

          

18. Aşağıdakilerden hangisi yakını görememe anlamına gelir?

A) Miyopi                                        

B) Astigmatizma                                    

C) Hipermetrop                              

D) Ametrop                               

E) Emetrop           

 

 19. İris ile korioid arasında yer alan düz kas liflerinden yapılmış ve göz merceğinin ışığa uyumundan sorumlu bölgeye ne ad verilir?

A) Episklera                                    

B) Uvea                                                    

C) İris                                               

D) Kornea                                   

E) Korpus silyare 

          

20. Aşağıdakilerden hangisi gastrik bezlerden salgılanmaz?

A) HCL                                             

B) İntrinsik faktör                                   

C) Pepsin                                         

D) Mukus                                   

E) Lipaz          

 

21. Süt dişleri tamamlanan bir çocuğun diş sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20                                               

B) 16                                                          

C) 24                                                

D) 32                                           

E) 36 

          

22.  Aşağıdakilerden hangisi Kalın bağırsağın bölümlerindendir?

 A) İleum                                        

B) Jejeum                                                  

C) Duodenum                                 

D) Çekum                                 

E) Pylorus 

          

23. Vücut için zararlı olan maddeleri zararsız hale getirmek hangi organın görevidir?

A) Mide                                         

B) Karaciğer                                             

C) Pankreas                                     

D) Safra kesesi                         

E) Kalın barsak

           

24. Aşağıdakilerden hangisi, solunum ve sindirim sisteminde görevli organdır?

A) Larenks                                    

B) Trakea                                                   

C) Farenks                                       

D) Akciğerler                            

E) Burun 

          

25. Aşağıdakilerden hangisi bağırsak mukozasını mide asidine karşı korur?

A) Pepsin                                      

B) Pityalin                                                  

C) Musin                                          

D) Amilaz                                

E) Sebum

           

26. Aşı uygulamaları hangi kasa yapılır?

A) Levator Ani                            

B) M.Gluteus Maxmus                              

C) M.Deltoideus                           

 D) M.Primidalis                      

E) M.Abdominalis

           

27. Yumruk halindeki elin parmaklarının açılması nasıl harekettir?

A) Fleksiyon                                

B) Ekstansiyon                                             

C) Abduksiyon                              

D) Rotasyon                            

E) Adduksiyon 

          

28. Kasların kemiklere tutunmasını sağlayan bağ dokudan oluşmuş sert beyaz yapıya ne ad verilir.?

A) Bursa                                      

B) Lif                                                              

C) Faysa                                         

D) Tendon                                

E) Tendini

           

29. İşlevsel bozukluğunda denge bozukluğu(sarhoş yürüyüşü)görülen beyin bölümü neresidir.?

A) Hipotalamus                        

B) Cerebrum                                                 

C) Cerebellum                              

D) Medulla S.                          

E) Limbik sistem   

        

30. Aşağıdakilerden hangisi Gözün hareketine yardımcı yapılardan birisi değildir?

A) Konjonktiva                            

B) Göz kapakları                                          

C) Göz kasları                                 

D) Gözyaşı bezi                        

E) Göz küresi 

          

31. Hem endokrin hem ekzokrin olan bez hangisidir?

A) Troid                                      

B) Pankreas                                                    

C) Dalak                                         

D) Adrenal Korteks                   

E) Tükürük asit 

               

32. Aşağıdakilerden hangisi solunum güçlüğü anlamına gelir?

A) Polipne                                 

B) Apne                                                           

C) Dispne                                       

D) Hiperpne                                

E) Takipne

            

 33. Sesin oluşmasında görevi olan solunum organı hangisidir?

A) Trakea                              

B) Farenks                                                        

C) Larenks                                      

D) Özofagus                                  

E) Nasus

 

34. Meme başını çevreleyen ( 1,5  3 cm ) koyu renkli bölgeye ne ad verilir?   

A) Aerola                                      

B) Mammae                                              

C) Ductus lactiferi                            

D) Sinus lactifer                           

E) Lactiferoz

       

35. Derinin yüzeysel katı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stratum Corneum                  

B) Bassale                                                  

C) Dermis                                           

D) Hipodermis                            

E) Sebum

 

36. Vulvanın en büyük salgı bezi olan bartolinin kanalları nereye açılmaktadır?

A) Vajinaya                                  

B) Hymen ile Labia minör arasına          

C) Perineuma                                    

D) Ovaryuma                              

E) Uterusa

 

37. Kadınlarda hangi dönemde Östrojen hormonu etkisiyle endometriumun fonksiyonel tabakası hücreleri çoğalarak genişler?

A) Sekretuar dönem                  

B) Proliferatif dönem                               

C) Menstrual dönem                        

D) Menepoz                                

E) Luteal dönem

 

38. Spermlerin oluşumu için gereken ısı kaç derecedir?

A) 26 -270                                    

B) 27 -280                                                    

C) 29 -300                                            

D) 31 -320                                    

E) 33 -340

 

39. Aşağıdakilerden hangisi Kadın dış üreme organı değildir?

A) Vajina ve memeler               

B) Labia majör                                            

C) Clitoris                                            

D) Bartholin bezi                  

E) Vestibulum vajina

 

40. Aşağıdakilerden hangisi Gözün dış tabakasının 5/6’sını oluşturur ve sarımtırak renkte görülür?

A) Kornea                                   

B) iris                                                             

C) Episklera                                        

D) Sklera                                 

E) Stroma

 

41. Pıhtılaşmada rol oynayan vitamin hangisidir?

A) K Vit.                                     

B) B Vit.                                                          

C) D Vit.                                              

D) C Vit.                                   

E) A Vit.                 

 

42. Eklem yüzeylerini kayganlaştıran,eklem kıkırdağını besleyen salgıya ne ad verilir?

 A) Mukus                                

B) İnterstiyel sıvı                                            

C) Synovial Sıvı                                 

D) Musin                               

E) Plorik Sıvı

          

43. Aşağıdakilerden hangisi  sindirime yardımcı organ ve bezlerden değildir?

A) Pankreas                             

B) Tükürük                                                     

C) Karaciğer                                       

D) Dalak                                 

E) Safra

 

44. Prostat salgılanması hangi hormon ile kontrol edilir?

A) Hipofiz                                  

B) Progesteron                                              

C) Aldesteron                                   

D) Testesteron                       

E) Sertoli     

  

45. Göze gelen ışık miktarına göre daralıp genişleyen ve göze giren ışık miktarını ayarlayan bölüm neresidir?

A) Pupilla                                 

B) Choroidea                                                 

C) Sklera                                             

D) Retina                                

E) İris

 

46. Aşağıdakilerden hangisi karaciğer dokusunun dışını saran bağ dokudan oluşan ince zardır?

A) Plevra                                 

B) Paryetal                                                     

C) Mukoza                                          

D) Glisson kapsülü                 

E) Periton

 

47. Aşağıdakilerden haisi dış tabakada ( Tunica fibroza ) yer alır?

A) Cornea                                

B) Choroidea                                                 

C) Retina                                             

D) Lens                                     

E) İris

 

48. Bir insanın kısır ( sterilite ) sayılabilmesi için 1ml spermde, sperm sayısının kaç milyon olması lazım ?

A) 20’den az                            

B) 25’den az                                                   

C) 30dan az                                       

D) 60’dan az                            

E) 35’den az

 

49. Aşağıdakilerden hangisi yutağın bölümlerindendir? 

A) Tonsilla farengea             

B) Özofagus                                              

C) Nazofarenks                                   

D) Pylorus                               

E) Fundus

 

50. Aşağıdakilerden hangisi Vazektominin yapıldığı erkek iç üreme organıdır?

 A) Ductus deferans                 

B) Scrotum                                      

C) Epididim                                       

D) Prostat                                

E) Ductus ejekulatorius

 

NOT : Sınav Süresi 40 dk                                                                                                                                                                                                                  * Kendi değerini bilmezsen başkası senin değerini hiç bilmez.                                                        
                                                                                                      

Sağlık Meslek Bölümü Dersleri Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Meslek Dersleri Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

                                                                                        

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


× 2 = 6

İlgili Terimler :