Sağlık Psikoloji 1 Dönem 2 Yazılı Sınav Soruları

meb ders oyun

Ana Sayfa » Yazılı Sorularımız » Psikoloji Yazılı Soruları » Sağlık Psikoloji 1 Dönem 2 Yazılı Sınav Soruları
Psikoloji Yazılı Soruları, Sağlık Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 11 Kasım 2012 tarihinde güncellenmiş ve 1 views bu yazıyı okumuştur.

psikoloji yazılı soruları

 

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ DERSİ

I.DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA SORULARI

      

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları sadece tek bir şıkkı işaretleyerek cevaplayınız.

Her bir doğru cevap 4 puan, toplam 100 puandır.

 

1. Aşağıdakilerden hangisi koşullu bir uyarıcının etkisiyle refleksin ve tepkilerin ortaya çıkmasına denir?

A)Edimsel  Koşullanma                                           

B)Klasik Koşullanma

C)Model alarak Öğrenme                                

D)Bilişsel Öğrenme

 

2. Aşağıdakilerden hangisi organizma üzerinde hoşa gidici bir etki yaratarak davranışın ortaya çıkma olasılığını artıran uyarıcılara denir?

A)Tepki                                 

B)Genelleme           

C)Sönme                        

D)Pekiştireç

 

3. Aşağıdakilerden hangisi koşullu öğrenme süreci değildir?

A)Genelleme                

B)Ayırt etme          

C)Kendiliğinden geri gelme  

D)Uyarıcı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanmanın özelliği değildir?

A)Edimsel koşullanmada davranışlar çeşitlidir.                       

B)Organizma aktiftir.

C)Önce organizma tarafından bir edim/davranış gösterilir.       

D)Organizma pasiftir.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi bellek sürecidir?

A)Duyum Belleği                

B)Gruplama           

C)Kodlama                      

D)Benzerlik kurma

 

6. Aşağıdakilerden hangisi egodur?

A)Kişiliğin ilkel yanıdır.                                                      

B)Kişiliğin mantıklı yanıdır.

C)Kişiliğin toplumsal yanıdır.                                     

D)Haz ilkesine göre gelişir.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin oluşumuna neden olan etmenlerden değildir?

A)Kalıtım               

B)Fizyolojik etmenler                  

C)Kişilik Testleri                 

D)Kültürel Etkenler

 

8. Aşağıdakilerden hangisi süt çocukluğu çağındaki çocukların özelliklerindendir?

A)Yürümeyi, koşmayı öğrenir.                                            

B)Emmeyi öğrenir.

C)Konuşmayı öğrenir.                                                       

D)Sevgiyi ve paylaşmayı öğrenir.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kişilik testlerinden değildir?

A)Psikoterapi          

B)Derecelendirme ölçekleri          

C)Yazılı testler                  

D)Projektif testler

 

10. Aşağıdakilerden hangisi kimlik oluşumunun aşamalarından değildir?

A)Dağınıklık            

B)Ölçüsüzlüğün artması       

C)Körü körüne bağlılık                 

D)Askıya almak      

 

11. Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştiren insanların özelliklerinden değildir?

A)Düşünce ve davranışları içtendir.                   

B)İnsanlığın refahı ile ilgilenirler.

C)Statü sorunları olabilir.                                

D)İyi mizah anlayışları vardır.       

                                                                          

12. Aşağıdakilerden hangisi Rogers’ın Teröpatik Öğrenme Kuramının  yapılandırma aşamalarından değildir?

A)Güvenlik ihtiyacı             

B)Dikkat çekmek              

C)Keşfetmek          

D)Değerlendirme

 

13. Aşağıdakilerden hangisi psikotik bozukluğu olan hastalarda görülen özelliklerdendir?

A)Hastalıkları kabul etmeme                            

B)Hayal dünyası içinde yaşama

C)Ruhsal yapının çalışmayı engellemesi                       

D)Hepsi

 

14. Aşağıdakilerden hangisi nevrotik bozukluklardandır?

A)Paranoya                     

B)Şizofreni                      

C)Obsesif-Kompulsif          

D)Mani

 

15. Aşağıdakilerden hangisi  nevrotik bozukluğu olan hastalarda görülen özelliklerden değildir?

A)Hayal dünyasında yaşama                                       

B)Hastalığının bilincinde olma

C)Tedaviye istekli olma                                            

D)Düşünce ve algıda bozukluk olmaması

 

16. Aşağıdakilerden hangisi anormal davranış nedenlerinden değildir?

A)Korku                

B)Yaş                    

C)Kalıtım               

D)Mikrobik hastalıklar

 

17. Aşağıdakilerden hangisi öfke nedenlerindendir?

A)Engellenme         

B)Hayal kırıklıkları    

C)Çevresel olaylar   

D)Hepsi

 

18. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin fizyolojik belirtilerinden değildir?

A)Kan şekerinin yükselmesi                            

B)Kan basıncının artması

C)Alkolizm                                                   

D)Başağrısı

 

19. Aşağıdakilerden hangisi öfke kontrolünün temel amaçlarındandır?

A)Saldırganlıktan uzaklaşma                            

B)Kendisine/çevresine zarar vermesini engelleme

C)Duyguları kontrol edebilme                                    

D)Hepsi

 

20. Aşağıdakilerden hangisi kaygıyla başa çıkma yollarından değildir?

A)Bilişsel Yöntemler           

B)Paradoksal Teknikler                

C)Yüzleşmek          

D)Kabullenme

 

21. Aşağıdakilerden hangisi kaygı sebeplerinden değildir?

A)Bastırılmış duygular                 

B)İnkar etme                   

C)Uykusuzluk         

D)Öfke

 

22. Aşağıdakilerden hangisi kaygı türlerinden Durumluk Kaygının belirtilerinden değildir?

A)İçinde bulunduğu durumu tehdit olarak  algılama                 

B)Durağanlık ve süreklilik

C)Bilinçte açıklık                                            

D)Durumdan haberdar olma ve uyanıklık

 

23. Annesinden şiddet gören bir çocuğun kardeşine şiddet uygulaması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi ile tanımlanır?

A)Ödünlenme         

B)Yer değiştirme              

C)Zıt tepki oluşturma                  

D)Dönüştürme

 

24. Zihinde stres yaratan olayları çözmek için yaratılan hayaller aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi ile tanımlanır?

A)Ödünlenme         

B)Yer değiştirme              

C)Fantezi                        

D)Dönüştürme

 

25. Çatışma, çözümsüzlüğe gidiyorsa yönetici kendi fikirlerini söyleyerek  çatışmayı çözer ve iki tarafa yön verirse aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmış olur?

A)Çoğunluk oyu      

B)Yer değiştirme              

C)Yumuşatma                           

D)Prestij kullanma

 

 

SAĞLIK PSİKOLOJİSİ DERSİ

I.DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA CEVAPLARI     

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları sadece tek bir şıkkı işaretleyerek cevaplayınız. Her bir doğru cevap 4 puan, toplam 100 puandır.

1. Aşağıdakilerden hangisi koşullu bir uyarıcının etkisiyle refleksin ve tepkilerin ortaya çıkmasına denir?

A)Edimsel  Koşullanma                                           

B)Klasik Koşullanma

C)Model alarak Öğrenme                                

D)Bilişsel Öğrenme

 

2. Aşağıdakilerden hangisi organizma üzerinde hoşa gidici bir etki yaratarak davranışın ortaya çıkma olasılığını artıran uyarıcılara denir?

A)Tepki                                 

B)Genelleme           

C)Sönme                        

D)Pekiştireç

 

3. Aşağıdakilerden hangisi koşullu öğrenme süreci değildir?

A)Genelleme                

B)Ayırt etme          

C)Kendiliğinden geri gelme  

D)Uyarıcı

 

4. Aşağıdakilerden hangisi edimsel koşullanmanın özelliği değildir?

A)Edimsel koşullanmada davranışlar çeşitlidir.                       

B)Organizma aktiftir.

C)Önce organizma tarafından bir edim/davranış gösterilir.       

D)Organizma pasiftir.

 

5. Aşağıdakilerden hangisi bellek sürecidir?

A)Duyum Belleği             

B)Gruplama           

C)Kodlama                      

D)Benzerlik kurma

 

6. Aşağıdakilerden hangisi egodur?

A)Kişiliğin ilkel yanıdır.                                                      

B)Kişiliğin mantıklı yanıdır.

C)Kişiliğin toplumsal yanıdır.                                     

D)Haz ilkesine göre gelişir.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi kişiliğin oluşumuna neden olan etmenlerden değildir?

A)Kalıtım               

B)Fizyolojik etmenler                  

C)Kişilik Testleri              

D)Kültürel Etkenler

 

8. şağıdakilerden hangisi süt çocukluğu çağındaki çocukların özelliklerindendir?

A)Yürümeyi, koşmayı öğrenir.                                            

B)Emmeyi öğrenir.

C)Konuşmayı öğrenir.                                                       

D)Sevgiyi ve paylaşmayı öğrenir.

 

9. Aşağıdakilerden hangisi kişilik testlerinden değildir?

A)Psikoterapi                  

B)Derecelendirme ölçekleri          

C)Yazılı testler                  

D)Projektif testler

 

10. Aşağıdakilerden hangisi kimlik oluşumunun aşamalarından değildir?

A)Dağınıklık            

B)Ölçüsüzlüğün artması  

C)Körü körüne bağlılık                 

D)Askıya almak      

 

11. Aşağıdakilerden hangisi kendini gerçekleştiren insanların özelliklerinden değildir?

A)Düşünce ve davranışları içtendir.                   

B)İnsanlığın refahı ile ilgilenirler.

C)Statü sorunları olabilir.                            

D)İyi mizah anlayışları vardır.

                                                                                             

12. Aşağıdakilerden hangisi Rogers’ın Teröpatik Öğrenme Kuramının  yapılandırma aşamalarından değildir?

A)Güvenlik ihtiyacı         

B)Dikkat çekmek              

C)Keşfetmek          

D)Değerlendirme

 

13. Aşağıdakilerden hangisi psikotik bozukluğu olan hastalarda görülen özelliklerdendir?

A)Hastalıkları kabul etmeme                            

B)Hayal dünyası içinde yaşama

C)Ruhsal yapının çalışmayı engellemesi                       

D)Hepsi

 

14. Aşağıdakilerden hangisi nevrotik bozukluklardandır?

A)Paranoya                     

B)Şizofreni                      

C)Obsesif-Kompulsif                

D)Mani

 

15. Aşağıdakilerden hangisi  nevrotik bozukluğu olan hastalarda görülen özelliklerden değildir?

A)Hayal dünyasında yaşama                                  

B)Hastalığının bilincinde olma

C)Tedaviye istekli olma                                            

D)Düşünce ve algıda bozukluk olmaması

 

16. Aşağıdakilerden hangisi anormal davranış nedenlerinden değildir?

A)Korku               

B)Yaş                    

C)Kalıtım               

D)Mikrobik hastalıklar

 

17. Aşağıdakilerden hangisi öfke nedenlerindendir?

A)Engellenme         

B)Hayal kırıklıkları    

C)Çevresel olaylar   

D)Hepsi

 

18. Aşağıdakilerden hangisi öfkenin fizyolojik belirtilerinden değildir?

A)Kan şekerinin yükselmesi                            

B)Kan basıncının artması

C)Alkolizm                                                 

D)Başağrısı

 

19. Aşağıdakilerden hangisi öfke kontrolünün temel amaçlarındandır?

A)Saldırganlıktan uzaklaşma                            

B)Kendisine/çevresine zarar vermesini engelleme

C)Duyguları kontrol edebilme                                    

D)Hepsi

 

20. Aşağıdakilerden hangisi kaygıyla başa çıkma yollarından değildir?

A)Bilişsel Yöntemler                

B)Paradoksal Teknikler                

C)Yüzleşmek          

D)Kabullenme

 

21. Aşağıdakilerden hangisi kaygı sebeplerinden değildir?

A)Bastırılmış duygular                 

B)İnkar etme                   

C)Uykusuzluk                

D)Öfke

 

22. Aşağıdakilerden hangisi kaygı türlerinden Durumluk Kaygının belirtilerinden değildir?

A)İçinde bulunduğu durumu tehdit olarak  algılama                 

B)Durağanlık ve süreklilik

C)Bilinçte açıklık                                            

D)Durumdan haberdar olma ve uyanıklık

 

23. Annesinden şiddet gören bir çocuğun kardeşine şiddet uygulaması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi ile tanımlanır?

A)Ödünlenme         

B)Yer değiştirme           

C)Zıt tepki oluşturma                  

D)Dönüştürme

 

24. Zihinde stres yaratan olayları çözmek için yaratılan hayaller aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisi ile tanımlanır?

A)Ödünlenme         

B)Yer değiştirme              

C)Fantezi                       

D)Dönüştürme

 

25. Çatışma, çözümsüzlüğe gidiyorsa yönetici kendi fikirlerini söyleyerek  çatışmayı çözer ve iki tarafa yön verirse aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmış olur?

A)Çoğunluk oyu      

B)Yer değiştirme              

C)Yumuşatma                           

D)Prestij kullanma

 

Nurcan ÖZTÜRK Öğretmen arkadaşımıza teşekkür ederiz.

 

Sağlık Dersi Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Psikoloji Dersi Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


4 × = 28