ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

BENZER HABERLER

Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi Dersi Çalışma Soruları

meb ders oyun

Ana Sayfa » Meslek Dersi Yazılıları » Sağlık Meslek Dersleri Yazılı Soruları » Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi Dersi Çalışma Soruları
Sağlık Meslek Dersleri Yazılı Soruları kategorisinde bulunan bu haber 13 Kasım 2012 tarihinde güncellenmiş ve 1 views bu yazıyı okumuştur.

sağlık meslek yazılı soruları

Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi Dersi Soruları


1- İlk masaj uygulamasını hangi uygarlık yapmıştır?
a) Çin          

b)Mısır           

c)Hint           

d) Yunan

2- Aşağıdakilerden hangisi tıbbın kurucusu ve babası olarak bilinir?
a) Hipokrat         

c)  Farabi
b) İbn-i Sina         

d) Gazali

3- Akupunktur ile tedavi hangi medeniyete aittir?
a) Mısır     

b) Hint       

c) Çin     

d) Sümerler

4- Hasta başında ilk klinik dersi veren ünlü Türk hekimi kimdir?
a) Farabi     

b) Gazali     

c) Biruni   

d) Ebubekir Razi

5- Kanun adlı eseriyle tıp ilmine katkıda bulunan ünlü Türk hekimi kimdir?
a) Ebubekir Razi             

c) İbni- Sina
b) Farabi                         

d) Hipokrat

6- Dünyada modern hemşireliğin kurucusu kimdir?
a) Harvay             

c) Florance Nightgale
b) Gevher Nesibe Sultan     

d) Loise

7- Ülkemizde gebeliğin kaçıncı haftasına kadar kürtaj yasaldır?
a) 10 hf.   

b) 12 hf.   

c) 14 hf.   

d)16 hf.

8- İnsanda transplantasyon ile ilgili ilk uygulamayı kim yapmıştır?
a) Dr. Cooley              

c) Dr. Bernard 
b) Dr. Kantrovit            

d) Dr. Hunte

9- İnsanda ilk nakil hangi organ ile yapılmıştır?
a) Böbrek   

b)Kalp     

c) Karaciğer     

d) Göz

10- Aşağıdakilerden hangisi transplantasyon için yanlış bir bilgidir?
a) Donörden yazılı izin alınır.
b) Donörün organı alındıktan sonra bedeni, işlevsel bütünlüğünü sürdürebilmelidir.
c)  Ölü organ naklinde beden tümüyle ölü  olmamalıdır. 
d) Nakil yapılacak organ kişinin dokusuyla uyum sağlamalıdır.

11- Aşagıdakilerden hangisi kanunlarımıza göre ölümün belirtilerindendir?
I- Bilincin ve refleksin geri gelmemek üzere kaybı
II- Solunumun devam etmesi
III- Tansiyonun sıfır olması
IV- Solunumun durması
V- Kalbin durması 
a)   I- II- III                 

c) I- III- IV- V
b)   I- II- IV- V                 

d) Hepsi

12- Oksijensizliğe en az dayanan organ hangisidir?
a) Kalp         

b) Böbrek         

c) Kaslar         

d) Beyin

13- Aşağıdakilerden hangi durumda yapay döllenme yapılmaz?
a) Çiftlerden kocanın çocuğunun olmayacağının anlaşılması
b) Anne Rh (-) Baba Rh (+) Bebek Rh (+) olduğunda
c) Herhangi bir sebeple çocuklarının devamlı ölmesi
d) Sürekli kürtaj yapılma isteği

14- Aşağıdakilerden hangisi tüp bebek için doğru bir ifadedir?
a) Sperm başka bir kişiden alınıp annenin yumurtası kullanılır
b) Sperm de yumurta da gerçek anne ve babaya aittir
c) Sperm babaya ait, yumurta başka bir kişiye aittir
d) Sperm de yumurta da gerçek anne ve babaya ait değildir

15- Aşağıdakilerden hangisi tüp bebek yönteminde hem etik hem de yasal sorunu oluşturmaktadır? 
a) Evlilik dışı çocuk sahibi olma isteği
b) Çiftlerin evli olması
c) Spermin doğal yollarla alınması
d) Çiftlerin yaşayan çocuklarının olması

16- İlk tüp bebek uygulaması hangi ülkede yapılmıştır?
a) İngiltere     

b) Almanya     

c)Fransa     

d) Amerika

17- Aşağıdakilerden hangisi cerrahi girişimle bedendeki hasta organ veya organların alınarak bireyi tedavi etme şeklidir?
a) Hibernasyon         

c) Ampütasyon
b) Ötenazi         

d) Otapsi

18-  Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ötenazide dikkat edilecek noktalardan biridir?
I- Hastanın onayı
II- Dayanılmaz derecede şiddetli acı
III- Hastanın bilinçsiz olması
IV- Tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olması
V- Yaş sınırının olması
a) I- II- III         

c) III- V
b) I- II- IV         

d) I-II-III-IV-V

19-Tıbbi müdahaleler sırasında ve sonucunda kişinin görülmesini ve duyulmasını istemediği bilgilerin sağlık personeli dışındaki hiç kimseye verilmemesi ve sır olarak saklanması hangi etik ilkeyi tanımlamaktadır?
a)   Otonomi
b)   Zarar vermeme ilkesi
c)   Mahremiyet
d)   Bilgi vermeme ilkesi

20-Sağlık çalışanlarının hastaya yararlı olma konusunda neye karar vereceğine ilişkin ikilemde kaldığı ve karar vermekte zorlandığı durumlarda takip etmesi gereken en doğru sıralama hangisidir?
a)Mutlak yarar – zarardan çok yarar sağlama- yarar zarar dengesi –zarar vermeme
b)Mutlak yarar – yarar zarar dengesi – zarardan çok yarar sağlama – mutlak yarar
c)Zarardan çok yarar sağlama – zarar vermeme- yarar zarar dengesi – mutlak yarar
d)Yarar zarar dengesi- zarar vermemek – zarardan çok yarar sağlama – mutlak yarar

21-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi hangi tarihte ilan edilmiştir?
a) 15 Ağustos 1946         

c) 10 Mayıs 1947
b) 10 Aralık 1949      

d) 10 Aralık 1948

22-Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve kültürel hakların kullanılmasında erkeklere ve kadınlara eşit haklar sağlamayı taahhüt eder?
a) Kendi kaderini tayin hakkı
b) Adil ve uygun işte çalışma şartları
c) Cinsiyet eşitliği
d) Sosyal güvenlik hakkı

23- İlk sağlık bakanımız kimdir?
a) Yıldırım AKTUNA    

c)Refik SAYDAM
b)Adnan ADIVAR         

d)Osman DURMUŞ

24- Bilerek ve isteyerek hastanın ölümüne veya sakat kalmasına sebep olan sağlık personeli   aşağıdakilerden hangisini işlemiş olur?
a) Kasıt       

c) Kusur
b) İhmal       

d) Sorumluluk

25-) Kanun çıkartma , devletin hangi organının görevidir ?
a)Cumhurbaşkanı           

c)TBMM
b)Bakanlar kurulu           

d)Anayasa mahkemesi

26-Sağlık hizmetlerini halkın ayağına    götürmeyi amaçlayan Sağlık Hizmetlerinin  Sosyalleştirilmesine dair kanunun tarih ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1930 – 1593 sayılı       
b) 1961 -2283 sayılı
c) 1965 – 114 sayılı      
d) 1961 – 224 sayılı

27-Aşağıdakilerden hangisi yükümlülük kavramının öğelerinden değildir?
a) Kasıt       

c) Yetki
b) Kusur       

d) İhmal

28-Ülkemizde sağlık hizmetlerinde uygulama hatalarının en büyük sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Araç gereç gibi imkanların yetersiz olması
b)sağlık personeli yetersizliği ve eğitim eksikliği
c)Sağlık ekibinin hasta haklarına uymaması
d)Görevi ihmal etme

29-Aşağıdakilerden hangisi hastaların sağlık hizmetlerinden faydalanma hakları içinde yer almaz?
a) Bilgi isteme          
b) Personeli tanıma, seçme ve değiştirme
c) Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme
d) Kayıtları inceleme

30-Aşağıdakilerden hasta haklarından hangisi “Tıbbi müdahalede hastanın rızası” ile ilgili yanlış söylenmiştir?
a) Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir,hasta küçükse velisinden izin alınır
b) Kanunen zorunlu haller dahil hasta tedaviyi reddetme yada durdurma hakkına sahiptir.
c) 18 yaşından küçük olanlardan organ ve doku alınmaz
d) Daha önce denenmemiş bir tedavi ve müdahale  hastaya zarar verilmeyeceği ve hastanın mutlaka kurtulacağı halinde yapılabilir.

31-Aşağıdaki uygulamalardan hangisi ülkemizde yasal değildir?
a) Tüp bebek          

c) Ötenazi
b) Doğum kontrolü       

d) Otopsi

32-Gebeliğin yasal sınırlar içinde istek üzerine aile planlaması amacıyla sonlandırılmasına ………………………denir.

33-Organ naklinde üzerinde durulacak konu bedenin tümü ile …………………………, alınan organın ……………………. Olmasıdır.

34- Gerekli eğitimi gördükten sonra hemşire ve beye gebeliği önleme yöntemleri uygulama hakkını veren kanun ………………………………….. sayılı, ……………………………………… hakkındaki kanundur.

35-Çiftlerin anne /baba olamayacağına dair tıbbi tanı olması şartı veya babanın spermi ile yada izni ile başkasına ait spermlerin anneyi aşılaması yöntemi ile gerçekleştirilen işleme ………………………………………..………  denir.

36-İnsanların cesetlerinin fizyolojik ölümden sonra ve beyin ölümünden önce dondurularak saklanmasına …………………………..……………………………………… denir.

37-Beyin ölümünü belirleme yetkisi sadece …………………………………. verilmiştir.

38-Tanı için yada kuşkulu ölüm durumlarının nedeninin belirlenmesi amacıyla bedenin özel yöntemlerle incelenmesi olayına ……………………………………………………. Denir.

39-Kişinin hiçbir dış baskı ve denetim etkisinde kalmadan kendi akıl ve iradesini kullanarak bir karar verme ve davranışta bulunma yeterliliğini göstermesine …………………………………………………………. denir.

40-Bir meslek grubunun üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesine ……………………………………………… denir.

 

Sağlık Meslek Bölümü Dersleri Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Meslek Dersleri Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 3 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


2 × 6 =

hemşireq - izmir
08 Aralık 2013 - 21:30

cevaplarrr :(

kendiley - istanbul
21 Aralık 2013 - 20:00

cevaplar

bu ne yaa -
07 Ocak 2014 - 19:28

cevaplar nerde yaa bu ne saçmalık